Hlavní navigace

Výsledky grantového řízení v souvislosti s informováním o evropských záležitostech

Odbor pro informování o evropských záležitostech dnes představil konečné výsledky grantového řízení za rok 2006 a podpořené projekty

Doba čtení: 2 minuty

Praha, 2. dubna 2007 Odbor pro informování o evropských záležitostech (OIEZ) rozdělil v loňském roce více než 18,5 milionů korun na grantová řízení. Jeho cílem bylo podporovat vyvážené informování o Evropské unii v České republice. S ohledem na priority v rámci „Koncepce informování o evropských záležitostech pro rok 2006“ byly granty vypsány v následujících oblastech: Budoucnost Evropy, Bezpečná Evropa a EU do škol. Celkem bylo hodnoceno 98 projektů, ze kterých bylo dotačně podpořeno 33 projektů.

V kategorii Budoucnost Evropy podpořil OIEZ 13 projektů, které se zabývaly dalším rozšiřováním Evropské unie, otázkou reforem trhu v oblasti služeb, nebo také často diskutovanou Smlouvou o Ústavě pro Evropu. Pro tuto kategorii bylo na granty určeno 6 milionů korun, jedním z podpořených projektů se stal také Měsíčník EU aktualit. „Dotace, kterou měsíčník obdržel je 381 281 korun a jeho úkolem je přinášet široké veřejnosti měsíční monitoring klíčových, převážně ekonomických událostí v Evropské unii,“ uvedla Blanka Týřová, ředitelka odboru pro informování o evropských záležitostech MMR ČR. Předkladatelem žádosti byla Kancelář EU ČS, zastoupena Ing. Petrem Zahradníkem, MSc.

V kategorii Bezpečná Evropa bylo na granty vyčleněno 4 miliony korun, dotaci obdrželo 5 projektů. Mezi vybranými byl mimo jiné projekt Stabilita Balkánu a Evropská unie: Příspěvek České republiky. „Projekt si klade za cíl poskytnout čtenářům přehlednou formou aktuální informace o politické, ekonomické a bezpečnostní situaci na Balkáně a o úloze EU při stabilizaci Balkánu, včetně příspěvku České republiky,“ řekla Blanka Týřová. Jak podotkla, zmíněné aktivity přispějí k objasnění jednoho z témat, které bude předmětem zvláštního zájmu České republiky v letech 2008–2009, kdy bude nestálým členem Rady bezpečnosti OSN a v první polovině roku 2009, kdy bude vykonávat předsednickou funkci v Radě EU. Předkladatelem žádosti byla Rada pro mezinárodní vztahy, jejímž předsedou je bývalý ministr zahraničních věcí ČR, Jiří Dienstbier.

Největší finanční dotace byla určena na oblast EU do škol – jednalo se o 10 milionů korun. Výběrovou komisi, která vybrala 15 projektů, mezi jinými zaujal projekt Generace nula. Jde o vzdělávání studentů posledních ročníků pedagogických fakult prostřednictvím workshopů a zážitkových seminářů. „Projekt je zaměřen na budoucí učitele, kteří budou v této oblasti nejvíce působit na své žáky – tedy na novou evropskou generaci,“ řekla k projektu v této kategorii Blanka Týřová, ředitelka OIEZ MMR ČR. Předkladatelem projektu byla Mgr. Alena Červenková.

O vybraných projektech v rámci grantového řízení rozhodovaly jednotlivé výběrové komise, složené z odborných zástupců státních i nestátních organizací a institucí (ministerstva, vysoké školy, neziskové organizace, média). Pro zájemce o detailní informace o grantovém řízení bylo v průběhu roku 2006 vypsáno školení, objasňující principy metodiky vypracování projektů. Práce samé byly posuzovány především s ohledem na definované cíle a kritéria financování. Projekt musel být logickým, na sebe navazujícím celkem. O grant mohly žádat jak fyzické tak právnické osoby, vyjma příspěvkových organizací.

Výstupy z jednotlivých projektů jsou zdarma k dispozici v jednotlivých Eurocentrech, která jsou v každém krajském městě a v elektronické podobě také na internetových stránkách www.euroskop.cz.

Více informací ke grantovému řízení Odboru pro informování o evropských záležitostech MMR ČR naleznete na této internetové adrese: www.euroskop.cz/granty