Hlavní navigace

Výsledky ČLFA za 1. pololetí 2010

[Tisková zpráva] Česká leasingová a finanční asociace dnes zveřejnila výsledky za 1. pololetí 2010. V 1. pololetí 2010 byly nebankovní finanční produkty nabízeny v podmínkách mírného ekonomického oživení.

Sdílet

Obnovení ekonomického růstu se viditelně projevilo v poptávce podnikatelů po nebankovních produktech především u nebankovních úvěrů pro podnikatele a factoringu. V 1. pololetí 2010 poskytly členské společnosti ČLFA leasingem movitých věcí, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh*) více než 88 mld. korun.

Leasing

Členské společnosti ČLFA financovaly v 1. pololetí 2010 prostřed­nictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 18,82 mld. korun. Proti 1. pololetí 2009 to představuje u největších patnácti společností meziroční snížení o 16,6 %.  Oproti 1. čtvrtletí 2010 to však znamená zmírnění meziročního propadu leasingových objemů. Podíl členských společností ČLFA na našem trhu leasingu movitých věcí je dlouhodobě 97 %, lze tedy dovodit, že v České republice byly v 1. pololetí 2010 financovány leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky za více než 19,4 mld. korun.

I nadále v leasingu movitých věcí u nás dominuje leasing silničních vozidel. Proti předchozím letům se v 1. pololetí 2010 zvýšil podíl leasingu osobních aut na 33,2 %. z 27,3 % za celý rok 2009. Na stejné úrovni jako v roce 2009,  tj. 5,5 % zůstává podíl leasingu lehkých užitkových vozidel.

Podíl nových aut na celkovém leasingu osobních vozů dosáhl v 1. pololetí t. r. 94 %, což představuje meziroční zvýšení o 4,5 % oproti výsledku za 1. pololetí 2009. Meziročně poklesl leasing nákladních automobilů z 20 % v 1. pololetí 2009 na 19,6 %. Meziročně se také snížil podíl leasingu strojů a zařízení, který dosáhl 30,9 % proti 34,9 % v 1. pololetí 2009. I ve srovnání s podílem strojů a zařízení na celkovém leasingu movitých věcí za celý rok 2009 (32,7 %) tak došlo v 1. pololetí 2010 k mírnému snížení tohoto podílu.

I nadále roste zájem o operativní leasing. Jeho podíl na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků dosáhl v  1. pololetí t. r. 27,3 % (dle PC bez DPH). Jeho podíl v roce 2009 činil 26,9 %.

Členské společnosti ČLFA uzavřely v 1. pololetí 2010 celkem 24 472 smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků – z toho 14 571 smluv o finančním leasingu a 9 901 smluv o operativním leasingu. Kromě toho bylo nově poskytnuto 759 vozidel do správy vozových parků zajišťované členy ČLFA.

Úvěry pro podnikatele

V oblasti nebankovních úvěrů pro podnikatele byl opět zaznamenán růst poptávky. V 1. pololetí 2010 poskytlo 27 členských společností ČLFA úvěry a jiné neleasingové finanční produkty pro podnikatele (finanční služby pro koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši (vstupní dluh) 12,97 mld. korun. Proti stejnému období loňského roku tak došlo k dalšímu meziročnímu zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 14 % v případě vedoucích patnácti společností.

Factoring

Factoring stále posiluje. Po obnovení růstu factoringových obchodů členských společností ČLFA v 1. čtvrtletí 2010 (meziročně o 4,7%) byl tento trend nejen potvrzen, ale i prohlouben ve 2. čtvrtletí t. r. Na členy Asociace factoringových společností ČR (AFS ČR) byly v 1. pololetí 2010 postoupeny pohledávky celkem za 50,26 mld. korun (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 40,36 mld. Kč). Proti 1. pololetí 2009 to znamená u členských společností AFS ČR růst o 14,2%.

Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl v 1. pololetí 2010 nadále regresní factoring (75,7 %), podíl bezregresního factoringu dosáhl 24,3 %.

Spotřebitelské úvěry

V 1. pololetí 2010 došlo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku ke snížení objemu prostředků poskytnutých nebankovními společnostmi prostřednictvím spotřebitelských úvěrů. Celkem členské společnosti ČLFA v 1. pololetí 2010 poskytly úvěry pro osobní potřebu ve výši 18,541 mld. korun, což představuje meziroční snížení o 9,6 %. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2010 jde však o zmírnění meziročního propadu objemů poskytnutých nebankovních spotřebitelských ú­věrů.

Spotřebitelské úvěry členů ČLFA byly v 1. pololetí 2010 poskytovány ve formě osobních půjček (4,87 mld. korun – 26,3 % z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (8,25 mld. korun – 44,5 %) a financování v místě prodeje (5,42 mld. korun – 29,2 %). Proti 1. pololetí 2009 poklesl o 0,8 % podíl osobních půjček a o 1,1 % vzrostl podíl revolvingových ú­věrů.

„Je potěšitelné, že vývoj na trhu s nebankovními finančními produkty odráží letošní oživení české ekonomiky, zejména pokud jde o poptávku podnikatelů po nebankovním financování. Je také stále patrnější propojení nabídek nebankovních institucí v oblastech finančního leasingu a nebankovních úvěrů. Jde o přirozený vývoj českého trhu v návaznosti na náročnější a vyspělejší firemní klientelu vyžadující individuální přístup v řešení jejích finančních potřeb,“ uvedl Jiří Matula, místopředseda představenstva ČLFA.

* vstupní dluh: částka poskytnutá společností k financování daného předmětu (pořizovací cena mínus akontace)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).