Hlavní navigace

Další vylepšení parametrů hypoték od Komerční banky

Komerční banka připravila další vylepšení parametrů svých hypotečních produktů. Novinkou je možnost čerpat hypoteční a překlenovací hypoteční úvěr Klasik až do výše 85 % ceny nemovitosti a také nabídka předhypotečního úvěru poskytovaného bez zajištění.

Poté, co Komerční banka představila Flexibilní hypotéku a doplnila svoji nabídku o zjednodušené posuzování bonity žadatelů o hypoteční úvěr z řad podnikatelů, přichází banka s dalším zlepšením nabídky v oblasti hypoték.

„Předhypoteční úvěr bez zajištění bude jistě znamenat velké zjednodušení pro klienty, kteří si kupují družstevní byt v rámci privatizace nebo byt v rámci nového projektu, kde je obvykle požadována první záloha dříve, než je možné použít nemovitost jako zástavu,“ uvedl výkonný ředitel pro marketing Komerční banky Zdeněk Mojžíšek. „Náš klient tak již nemusí shánět jiné alternativní zajištění, protože Komerční banka poskytne úvěr na základě budoucí hodnoty nemovitosti.“

Předhypoteční úvěr bez zajištění je možné poskytnout pouze jako úvěr krátkodobý se splatností maximálně 12 měsíců, a to v případech financování nemovitostí sloužících k vlastnímu bydlení nebo rekreaci. Jeho maximální výše činí 3 miliony korun a je dále limitována výší souvisejícího hypotečního úvěru, přičemž smlouva o hypotečním úvěru musí být vždy uzavřena současně se smlouvou o předhypotečním úvěru.

Další vylepšení se týká úpravy parametrů překlenovacího hypotečního a hypotečního úvěru Klasik. U tohoto typu úvěru, s výhodnější úrokovou sazbou pro klienty, Komerční banka nově poskytuje čerpání až do maximální výše 85 % ceny zastavené nemovitosti. Doposud mohli klienti využívat u tohoto typu hypotéky čerpání do výše 70 % z ceny nemovitosti.

„Tato úprava umožní většímu počtu klientů získat výhodnější úrokovou sazbu v rámci hypotéky Klasik. Věříme, že tyto novinky, které stejně jako předchozí inovace zvyšují dostupnost hypoték, naši klienti přivítají a budou je považovat za další příklad flexibility Komerční banky,“ vysvětluje vedoucí marketingu pro retailové bankovnictví KB Monika Truchliková.