Hlavní navigace

Vyjádření představenstva Union banky, a.s., k prohlášení konkursu na majetek společnosti

Členové představenstva Union banky, a.s., tímto potvrzují že jim byl dne 1. 4. 2003 předložen originál pravomocného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 3. 2003, kterým byl prohlášen konkurs na Česká revitalizační, a.s. (původně Union banka, a.s.) a současně byl soudem ustanoven správce konkursní podstaty.

Členové představenstva po ověření rozhodných skutečností prohlašují, že předložené pravomocné usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem akceptují a v souladu se zněním zákona o konkursu a vyrovnání poskytují v současné době soudem ustanovenému správci konkursní podstaty plnou součinnost.

Členové představenstva potvrzují své včerejší prohlášení o skutečnosti, že nebyli informováni o změně sídla a názvu obchodní firmy Union banka, a.s. Nicméně jsou rozhodnuti respektovat prohlášení konkursu a právními předpisy vymezená práva a povinnosti statutárního orgánu po prohlášení konkursu.

Členové představenstva zároveň uvádí tímto na pravou míru mylné tvrzení některých médií o údajném převodu části aktiv Union banky, a.s., na třetí osoby a prohlašují, že k žádnému převodu majetku na třetí osoby nedošlo.

Za představenstvo Union banky, a.s.
Ing. Štefan Veselovský, místopředseda představenstva
Ing. Michal Gaube, člen představenstva