Hlavní navigace

Volksbank CZ po osmé vydává emisi hypotečních zástavních listů

[Tisková zpráva] Volksbank CZ vydává novou čtyřletou emisi hypotečních zástavních listů (HZL) v objemu 300 milionů korun s půlroční variabilní sazbou kuponu.

 Jedná se o v pořadí již osmou emisi HZL Volksbank CZ. Její splatnost je v březnu 2015.

„Další emisí hypotečních zástavních listů v rámci dluhopisového programu Volksbank nabízí zájemcům o investici do HZL dvakrát ročně výnosy odvozené od šestiměsíční sazby PRIBOR,“ uvádí Pavel Barták, vedoucí oddělení HZL Volksbank CZ. Emisi HZL schválila Česká národní banka dne

22. února 2011 a základní prospekt včetně emisního dodatku je k dispozici v sídle emitenta a na internetových stránkách www.volksbank.cz.

Hypoteční zástavní listy jsou atraktivní z hlediska stability výnosu. Jedná se o bezpečné cenné papíry z důvodu dvojího krytí – zástavním právem k nemovitostem a pohledávkami z hypotečních úvěrů. HZL jsou volně převoditelné, tudíž s nimi lze obchodovat i před datem splatnosti.

Emisní podmínky:

ISIN    CZ0002002298

Objem emise    300  mil. Kč

Sazba kuponu    Variabilní 6M PRIBOR + 1 % p.a.

Emisní kurz k datu emise    100,00 %

Podoba    zaknihovaná

Forma    na doručitele

Datum emise    24. 3. 2011

Splatnost emise    24. 3. 2015

Nominální hodnota    10 000 Kč