Hlavní navigace

Více než 220 000 000 Kč, tolik ušetří klienti ČSOB Pojišťovny na daních za uplynulý rok

[Tisková zpráva] Více než 220 mil. Kč ušetří na daních klienti ČSOB Pojišťovny, kteří mají sjednané soukromé životní pojištění. ČSOB Pojišťovna jim v uplynulých dnech rozeslala potvrzení o výši zaplaceného pojistného, na jehož základě mohou uplatnit nárok na snížení daně z příjmu za rok 2011.

Sdílet

Celkem ČSOB Pojišťovna vystavila svým klientům více než 350 tisíc potvrzení, při plném využití odpočtu může klient ročně ušetřit na daních až  1 800 Kč.*

„Pokud k této daňové úspoře připočítáme i nadprůměrné zhodnocení jakých naše produkty životního pojištění dlouhodobě dosahují, je zřejmé, proč zájem o ně roste. Tyto produkty navíc plní i svoji hlavní funkci – tedy krytí životních rizik,“ uvedl ředitel divize životního pojištění ČSOB Pojišťovny Marek Nezveda.

ČSOB Pojišťovna aktuálně spravuje přibližně půl milionu smluv životního pojištění. „Podmínky pro daňový odpočet splňuje přibližně 75% z nich. To, že se jedná o stále populárnější benefit pro naše klienty potvrzuje i fakt, že podíl klientů s nárokem na snížení daňového základu každoročně roste,“ dodal Marek Nezveda.

Možnost snížení základu daně z příjmů fyzických osob o pojistné zaplacené na soukromé životní pojištění je součástí zákona o daních z příjmů již od roku 2001 a pomalu, ale jistě se dostává do povědomí veřejnosti a lze konstatovat, že je aktivně využívána stále širším okruhem poplatníků. Maximální částka, kterou lze od základu daně odečíst za zdaňovací období, zůstává v zákoně stále ve stále nezměněné výši 12 000 Kč, což při současných daňových sazbách představuje pro poplatníka maximální roční úsporu 1800 Kč. Je však nutné si uvědomit, že zákonnou definici soukromého životního pojištění splňuje jen pojištění pro případ dožití, smrti nebo dožití nebo důchodové pojištění a navíc zákon požaduje, aby pojistná smlouva byla uzavřena alespoň na dobu 5 let a musí končit nejdříve v roce, kdy se pojištěný dožije 60 let a pojistník si musí uzavřít  smlouvu ve svůj vlastní prospěch (je pojistníkem i pojištěným). Pokud jsou v pojistné smlouvě současně se soukromým životním pojištěním sjednána například i úrazová pojištění, může pojišťovna při splnění ostatních zákonných podmínek vystavit daňové potvrzení jen na část pojistníkem zaplaceného pojistného, které odpovídá právě pojistnému na soukromé životní pojištění. Nicméně částka, o kterou může být základ daně z titulu soukromého životního pojištění snížen, může být dosažena i z více pojistných smluv, a to až do výše uvedené částky 12 000 Kč. 

„Často se stává, že klienti nevyužívají, ať již z důvodu finančních, tak neznalosti, možnost ušetřit na daních v maximální míře. Naši klienti by v případě maximálního čerpání tohoto daňového zvýhodnění mohli dohromady ušetřit o 400 mil. Kč ročně více, tzn. více než 620 mil. Kč,“ uzavřel Marek Nezveda.

* 1800 Kč je maximální možná částka, na kterou může klient při splnění všech podmínek dosáhnout. Jelikož ale ne všichni klienti využívají plnou částku, činí tato částka v průměru u ČSOB Pojišťovny 630 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).