Hlavní navigace

Ve Stockholmu sídlící skupina Skandia se brzy představí v ČR

Investiční životní pojištění německé Skandie – Otevřená architektura – Špičková penzijní investice – Jasný nárok na pozici lídra na trhu s investičním životním pojištěním

Sdílet

Ve stručnosti:

 • Na trh vstupuje ve Stockholmu sídlící skupina Skandia, jež zde bude v rámci přeshraniční transakce prostřednictvím své německé dceřiné společnosti Skandia Lebensversicherung AG se sídlem v Berlíně distribuovat Investiční životní pojištění Skandia.
 • V souvislosti s výše uvedeným na trh vstupuje také investiční společnost Fidelity International.
 • Investiční společnosti Franklin Templeton Investments a Pioneer Investments představují další klíčové partnery, kteří již v České republice aktivně působí.
 • Investiční životní pojištění Skandia má vlastnosti mimořádného pojistného produktu (otevřenou architekturu, širokou nabídku fondů představovanou 50 fondy 20 mezinárodních investičních společností, dále 10 garantovaných fondů a čtyři řízená portfolia fondů, vše v jakékoli kombinaci, bez dodatečných poplatků, se sníženým krytím v případě smrti ve prospěch investiční výhody a bez lékařské prohlídky). Díky tomu společnost Skandia aspiruje na významné postavení na trhu s investičním životním pojištěním.
 • Distribuce bude probíhat pouze prostřednictvím nezávislých poradců.
 • Cílovou skupinou jsou investoři očekávající mimořádná penzijní řešení, která jim umožní přizpůsobit jejich penzijní investici mezinárodním kapitálovým trhům, individualizovat jejich investici a kdykoli ji ovlivnit.
 • Strategické pozadí: Obdobně jako ve většině zemí Evropy Skandia očekává, že společně s rostoucím významem nezávislého poradenství se v České republice projeví silný trend směrem k privátním penzím s rostoucí poptávkou po individualizovaných a adaptabilních investičních řešeních.

Podrobně:

Praha, Berlín, Stockholm, 16. května 2006. Skupina Skandia sídlící ve Stockholmu představuje jednoho z nejstarších a největších poskytovatelů finančních služeb v Evropě, který nyní přichází na trh investičního životního pojištění v České republice. Švédská skupina Skandia – založena ve Stockholmu v roce 1855 a od roku 2006 součást britsko-jihoafrické společnosti Old Mutual plc – je jedním z největších poskytovatelů podílových investičních a penzijních produktů na světě. Jeden z jejích produktů – Investiční životní pojištění Skandia – bude nyní nabízen i v České republice v rámci přeshraniční transakce prostřednictvím její německé dceřiné společnosti Skandia Lebensversicherung AG se sídlem v Berlíně.

Společně se Skandií na český trh rovněž vstoupí investiční společnost Fidelity International. Fondy této společnosti – z nichž nejznámější je Fidelity European Growth – patří k nejmimořádnějším investičním produktům na světě a nyní budou poprvé, prostřednictvím skupiny Skandia, k dispozici českým investorům. Dva další, neméně významní partneři Skandie jsou investiční společnosti Pioneer Investments a Franklin Templeton Investments, které na trhu v České republice již působí. Obě tyto společnosti nabízí investiční produkty světové pověsti, např. fondy jako Pioneer Top European Players nebo Templeton Growth.

Produkt: Investiční životní pojištění Skandia – špičkový nástroj penzijního plánu

Investiční životní pojištění Skandia představuje investiční životní pojištění v eurech, které je v souladu s českým právem a pod dohledem příslušného orgánu Ministerstva financí České republiky. Německá Skandia Lebensversicherung AG podléhá Spolkovému úřadu pro dohled nad finančními službami BAFin. V Německu se Skandia Lebensversicherung AG z Berlína těší pověsti jednoho z lídrů na trhu investičního pojištění disponujícího kvalitními investičními fondy. Z tohoto důvodu je Investiční životní pojištění Skandia, jež se prodává rovněž v Německu, mimořádné řadou pozoruhodných vlastností:

 • široká nabídka fondů představující 50 fondů od mezinárodně uznávaných správců, které prošly náročným interním výběrovým řízením skupiny na kvalitu a byly vybrány na základě tzv. “metody 4P“
 • plus čtyři řízená portfolia fondů
 • možnost využití systému záruky s 10 garantovanými fondy a zárukou nejvyšší ceny
 • volná, variabilní a okamžitě přístupná kombinace všech fondů a všech portfolií
 • naprosto žádné poplatky
 • neomezené a volné přesuny bez dodatečných nákladů
 • dynamizující pojistné částky (5 procent)
 • výplaty buď v hotovosti nebo podíly ve fondech

Souhrn těchto charakteristických vlastností produktu umožňují Skandii, aby aspirovala na pozici jasného lídra na trhu nejen v Německu, ale i v České republice.

Skandia nechápe své produkty pouze jako čistě pojistné produkty, ale spíše jako platformu pro investici do penze. V této souvislosti je krytí pro případ smrti u Investičního životního pojištění Skandia sníženo ve prospěch jejího investičního charakteru (v prvních třech letech refundace zaplaceného pojistného, poté 100% hodnota této investice plus maximum 5 000 EUR). Z tohoto důvodu uvedené pojištění nevyžaduje lékařskou kontrolu zdravotního stavu.

Sven Enger, člen představenstva Skandia Lebensversicherung AG v Berlíně, popsal podstatu strategie vstupu na český trh takto: „Obdobně jako v Německu a ve většině evropských zemí jsme i v České republice svědky řady zásadních trendů: demografická stagnace a ústup od státem poskytovaných penzí akcelerují potřebu soukromých penzijních plánů. Stále rostoucí složitost strukturálních možností a právní základny posilují význam nezávislého poradenství. Progresivně individualizovaný a změně podléhající životní styl dále posouvá potřebu osobních, adaptabilních a na výnosy orientovaných investičních řešení. Kombinace všech tří trendů přesně odpovídá našemu modelu podnikání v České republice, Německu ale i ve Švédsku stejně jako ve Velké Británii.“

Dirk Herrmann, jednatel společnosti Fidelity International v Rakousku, komentuje situaci takto: „Těší nás, že v budoucnu budeme přítomni i na dynamicky rostoucím českém trhu s produkty na zaopatření ve stáří. Distribuce našich kvalitních fondů prostřednictvím pojistných produktů společnosti Skandia AG umožňuje českým klientům budovat svůj majetek s pomocí našich vysoce výnosných investičních řešení. Distribuci našich produktů prostřednictvím pojištění budeme dále rozvíjet – je důležitou součástí naší růstové strategie pro trh v německy hovořících zemích i pro trh východoevropský.“

Martin Linsbichler, jednatel společnosti Franklin Templeton Rakousko, uvedl: „Fondy představují důležitou součást poskytování privátních penzí. Investiční životní pojištění Skandia nabízí investorům řešení, které zahrnuje i příležitost k atraktivnímu výnosu investičního fondu Franklin Templeton. Naše mnohaleté zkušenosti a vysoká kvalita našich produktů Skandii přesvědčily. Pevně věříme tomu, že naše společná přítomnost na trhu v České republice nám otevře mimořádné podnikatelské příležitosti.“

Roman Pospíšil, předseda představenstva a generální ředitel Pioneer investiční společnost, a. s., dodává: „Jsme hrdi na to, že se podílíme na úsilí realizovat na českém trhu moderní a kvalitní řešení v oblasti penzijních produktů. Pro milióny případných klientů v Česku je pravděpodobně hlavní výzvou penzijní reforma a já pevně věřím, že celosvětově uznávaná kvalita fondů skupiny Pioneer Investments významně přispěje ke kvalitě penzijních produktů, které společnost Skandia nabídne na českém trhu."

Cílová skupina: nároční investoři / Distribuce: nezávislé poradenství

Při vývoji i distribuci produktů skupina Skandia dodržuje zásadu tzv. otevřené architektury. Jako kdekoli jinde i v České republice společnost spolupracuje výhradně s nezávislými finančními poradci. Obdobně jako ve Švédsku, Německu a Velké Británii Skandia očekává, že rostoucí odlišnost životních stylů a šíření individualizovaných penzí a investičních požadavků ve spojení se stále složitějšími strukturovanými možnostmi povedou do budoucna k významnému zvýšení důležitosti nezávislého poradenství v České republice. V přímé souvislosti s tím společnost předvídá rostoucí počet investorů, kteří očekávají sofistikovaná řešení týkající se i privátních penzí, jako to potvrzují zkušenosti ze západní a severní Evropy. I zde budou požadována řešení, která těmto investorům umožní přizpůsobit jejich penzijní investice mezinárodním kapitálovým trhům, individualizovat jejich investice a kdykoli jejich investice ovlivnit.

Hnací síla investic do investičního životního pojištění: výběr fondů

Moderní investiční pojištění umožňuje jakoukoli kombinaci všech druhů fondů – akciových, dluhopisových, peněžního trhu, realitních, komoditních a garantovaných. Otevřená architektura v investicích, nicméně, znamená vzdát se vlastního řízení fondu. Z tohoto důvodu Investiční životní pojistka Skandia poskytuje investorovi v kterémkoli okamžiku přístup k odborným investičním znalostem různých investičních společností používajících různé způsoby investování a majících různé investiční priority a podporuje individualizovanou a pohotově variabilní implementaci všech relevantních investičních strategií prostřednictvím tzv. poolingu různých investičních fondů mezinárodně uznávaných poskytovatelů. Tímto způsobem mohou investoři například kombinovat a spojovat v Investiční životní pojistce Skandia všeobecně známá jména fondů, jako například Templeton Growth, Pioneer Top European Players, Fidelity European Growth, Fidelity Greater China, Templeton Global Smaller Companies, Pioneer U.S. Small Companies nebo Fidelity International Bond s fondy ostatních společností. Jiné fondy, které lze variabilně přidat, jsou fondy systému garantovaného fondu Skandia Euro Guaranteed 20XX (SEG 20XX).

Kromě toho investoři mohou výběr svého fondu kdykoli a jakkoli kombinovat s řízenými portfolii Skandia. V tomto případě Skandia nabízí čtyři různá a aktivně řízená portfolia fondů s různými stupni rizika: Portfolio E – orientováno na dosažení výnosu, Portfolio W – orientováno na růst, Portfolio D – dynamické, Portfolio S – spekulativní.

SEG 20XX: garantovaná složka

Skandia Euro Guaranteed 20XX (SEG 20XX) – systém garantovaného fondu v investičním pojištění představuje i v Německu určitý milník. Začleněním tohoto systému garantovaného fondu v roce 2002 Skandia vytvořila investiční pojistku s volitelnou garantovanou složkou. Od uvedeného roku mohou investoři kdykoli využít investiční životní pojištění s volně volitelnou garantovanou složkou pohybující se mezi 0 a 100 % prostřednictvím průběžných plateb pojistného či prostřednictvím převodu hodnoty jakýchkoli podílů v jejich individuálních investicích do garantovaných fondů. Garantované fondy jsou navrženy pro průběžné platby pojistného s investicemi zejména do akcií a jsou poskytovány se zárukou nejvyšší ceny.To znamená, že při ukončení tohoto garantovaného fondu jsou jakékoli cenové nárůsty fondu zajištěny i pro všechny akcie investora těchto fondů. Uvedené rovněž platí i pro podíly tohoto fondu získané později prostřednictvím průběžných plateb pojistného nebo prostřednictvím převodů z jiných fondů za potenciálně nižší ceny.

Možnost flexibilního výběru či vyřazení garantovaných fondů investorům umožňuje flexibilně reagovat na vývoj na kapitálových trzích, jakož i na změny v jejich osobní investiční situaci. V případě, že jsou ceny nízké, mohou investovat s větší orientací na výnosy, a tak plně ignorovat garantovanou složku. Nicméně, jakmile se ceny zase zvednou, stejný produkt jim umožní zvolit garantovanou složku, a tak postupně zajistit svou investici. A je to právě neomezený výběr garantovaných složek – integrovaných do široké palety vysoce kvalitních fondů – který umožňuje operativní implementaci všech odpovídajících investičních strategií.

Sven Enger říká: „Implementace garancí s vysokým podílem akcií na mezinárodních kapitálových trzích může představovat značný rozdíl. Tímto způsobem, například, garantovaný fond Skandia Guarantee Fund SEG 2018 narostl v roce 2005 o více než 21 %. Je přirozené, že taková výkonnost není standardem, nicméně ale potvrzuje mimořádný charakter našeho přístupu.”

Celkově vzato, systém garantovaného fondu SEG 20XX disponuje několika investičními parametry, které integrované garantované fondy obvykle postrádají:

 • vysokého akciového výnosu až do 100 % bez ohledu na garanci
 • dostupnost investičních znalostí a dovedností, kterými disponují mezinárodně uznávané investiční společnosti
 • rozšíření působení záruky také na kapitálový výnos k měsíčnímu cílovému datu
 • neomezené období pro úpis, tzn. úspory prostřednictvím průběžných plateb pojistného nebo převodů z jiných fondů
 • prakticky žádná omezení trvání

Skandia sdílí hodnocení mnoha pozorovatelů trhu v tom, že zavedení investiční pojistky s možností volitelnosti složky garantovaného fondu na německém trhu s investičními pojistkami v roce 2002, zahájilo tzv. šestou generaci těchto produktů. Systém garantovaného fondu SEG 20XX Skandia byl vypracován ve spolupráci se Société Générale, Paříž. Tato přední francouzská banka je rovněž ručitelem fondu SEG 20XX.

Vysoce kvalitní výběru fondů – tzv. „Metoda 4P“

Všechny vytipované fondy jsou před definitivním zařazením do nabídky společnosti Skandia podrobeny analýze prováděné výzkumnými týmy Skandia. Taková analýza je založena na vlastní metodě skupiny Skandia, tzv.“ Metodě 4P”. “Čtyři Pé” označují (počáteční písmena příslušných slov v anglickém jazyce) následující interaktivní kritéria: “filosofie“, “proces”, “lidé” a “výkonnost”. Pouze ty fondy, které vyhoví požadavkům “4P“, obdrží osvědčení o schválení s označením „Fond splňující kvalifikační předpoklady Skandia” a mohou být zahrnuty do nabídky fondů Skandia. Po definitivním schválení jsou fondy nadále trvale monitorovány. Aby se vyhnula konfliktů zájmů, Skandia upustila od zavedení svého vlastního managementu fondů. Prostřednictvím Skandia Global Funds plc (SGF), Skandia rovněž nabízí celou řadu svých vlastních investičních fondů, a i v tomto případě společnost upustila od zavedení svého vlastního managementu fondů; všechny fondy SGF jsou řízeny externími manažery. I fondy SGF jsou trvale monitorovány v souladu se zásadou „čtyř pé“. To je ukázka otevřené architektury par excellence.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).