Hlavní navigace

Valná hromada společnosti Unipetrol schválila zisk přes 2,4 miliardy korun

Řádná valná hromada akcionářů společnosti Unipetrol se dnes konala v Praze. Po celou dobu byla valná hromada usnášeníschopná.

Sdílet

Akcionáři Unipetrolu schválili Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2006. Valná hromada dále schválila řádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2006.

Valná hromada také rozhodla o rozdělení zisku za rok 2006, které neobsahuje výplatu dividend. Zisk vykázaný v řádné účetní závěrce k 31. 12. 2006 ve výši 2.432.188.279,18 Kč bude rozdělen následovně:

Povinný příděl do rezervního fondu 121.609.413,96 Kč

Nerozdělený zisk 2.310.578.865,22 Kč

Akcionáři zvolili 2 členy dozorčí rady Krystiana Patera a Zdeňka Černého.

Valná hromada akcionářů udělila souhlas s tím, aby společnost Unipetrol uzavřela s některými společnostmi ovládanými společností Unipetrol z důvodu personálního propojení (*) smlouvy o úvěru, ve kterých bude mít společnost Unipetrol postavení dlužníka a příslušná společnost skupiny Unipetrol postavení věřitele. Tento souhlas Valné hromady je jedním z nezbytných kroků pro spuštění tzv. „cash poolingu“ v rámci skupiny Unipetrol a je v souladu se strategií zavedení centralizovaného financování skupiny Unipetrol, tedy financování z úrovně mateřské společnosti. „Zavedením takzvaného „cash poolingu“ výrazně zefektivníme a zprůhledníme provozní financování skupiny a současně dosáhneme výrazných úspor ve finančních nákladech. Je to další logický krok v rámci transformace, jejímž hlavním cílem je maximální využití potenciálu skupiny,“ uvedl Petr Sosík, finanční ředitel společnosti Unipetrol pověřený řízením úseku transformace.

Valná hromada projednala a schválila všechny body svého programu (viz pozvánka www.unipetrol.cz/ povinná oznámení/23. 5. 07

(*) ovládanými společnostmi jsou: BENZINA, s.r.o, CHEMOPETROL, a.s., PARAMO, a.s., UNIPETROL RAFINÉRIE a.s. a UNIPETROL RPA, s.r.o.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).