Hlavní navigace

V červenci uložili čeští investoři do podílových fondů ČSOB 1,4 miliardy korun

1,4 miliardy korun
Celkový objem investic individuálních investorů do ČSOB fondů dosáhl v červenci sumy 1,4 miliardy Kč (pro srovnání: v červnu 1,15 miliardy Kč). „Čisté prodeje“ (tedy rozdíl mezi penězi do fondů vloženými a – formou zpětného odkupu – z fondů vybranými) dosáhly sumy 1,1 miliardy Kč.

V těchto číslech nejsou zahrnuty pohyby v dnes již otevřených takzvaných „kupónových (privatizačních) fondech“. Ty na trhu zaznamenávají obecně odliv peněz a zkreslují tak do značné míry statistiky pohyby vkladů umístěných v českých fondech.

Fondy určené institucionálním investorům navíc zaznamenaly v červenci zvýšení majetku ve správě o 2,2 miliardy korun.

Také v červnu byly u individuálních investorů nejoblíbenější fondy peněžního trhu a fondy dluhopisové, zejména KBC Multi Cash CSOB CZK, který se svojí velikostí přiblížil hranici čtyř miliard Kč.

Fondy KBC Multi Cash ČSOB CZK, KBC Renta Czechrenta a 1.IN – Dluhopisový fond se v poměřování historické výkonnosti fondů denominovaných v CZK nadále dlouhodobě umísťují na prvním až třetím místě.

Dalším silným motivem pro investice do ČSOB fondů je snížení vstupního poplatku při investicích do dluhopisových fondů ze 2% na 1% s platností od 1. srpna 2002. Atraktivita dluhopisových fondů přitom s poklesem úrokových sazeb roste.

Investice do podílových fondů jsou vhodnou alternativou spoření v době, kdy úrokové sazby na terminovaných účtech po zásahu ČNB poklesly. Střadatelé mohou investovat do ČSOB fondů již od min. částky 1.000,– Kč.