Hlavní navigace

Úspěšné nasazení produktu RYANT Software Audit (eDetektiv®)

V pondělí 22.1.2007 proběhla většinou významných českých sdělovacích prostředků zpráva o personálním auditu sestávajícím převážně ze sledování činnosti zaměstnanců na počítačích na Krajském úřadu Středočeského kraje. Média rovněž uváděla, že na základě tohoto auditu bylo propuštěno pět úředníků a dalším třinácti budou kráceny prémie. Na základě tohoto sdělení a skutečnosti, že výše uvedený audit realizovala naše společnost, jsme byli podrobeni dotazům ze všech možných stran. Rozhodli jsme se proto reagovat touto tiskovou zprávou.

Společnost RYANT sledovala po dobu cca 3 týdnů činnost pracovníků Krajského úřadu Středočeského kraje na počítačích a na základě sledování vyhotovila analýzu, kterou pak management úřadu použil k podniknutí personálních opatření. Lze předpokládat, že celkové úspory, kterých úřad těmito opatřeními dosáhl, převyšují dva miliony korun. Za podniknutí tohoto nepříliš populárního kroku si podle našeho názoru zaslouží pan hejtman Bendl i pan ředitel úřadu Kubiš obdivný souhlas všech daňových poplatníků.

Krajský úřad Středočeského kraje ovšem nebyl zdaleka první institucí, které jsme naše služby v této oblasti poskytli. V minulosti jsme obdobné audity provedli (či doposud provádíme, ovšem s výrazně menší publicitou) mj. pro Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Státní plavební správu, Státní fond životního prostředí, Statutární město Hradec Králové, Statutární město Opava či Úřad městské části Praha 6.

K nejčastějším otázkám, které nám byly za poslední dny položeny a vyskytly se i na všech internetových diskusích, bychom rádi uvedli následující:

Za tuto činnost se nestydíme. Naopak jsme hrdí, že můžeme v rámci svých možností přispět ke zefektivnění veřejné správy.

Tato činnost je zcela v souladu s právním řádem ČR, což jsme na vyžádání schopni doložit právním stanoviskem, které pro nás vyhotovila advokátní kancelář JUDr. Kláry Veselé-Samkové.

Co se týče výsledků auditu, jsou velmi těžko zpochybnitelné; technologická platforma použitá konkrétně pro audit Krajského úřadu Středočeského kraje nativně neumožňuje sledování jiných procesů a aplikací, než těch, se kterými uživatelé skutečně aktivně pracují. Tato platforma navíc pomocí sledování aktivity myši a klávesnice velmi přesně určuje, kdy uživatel na počítači skutečně něco dělá a kdy ne.