Hlavní navigace

USF: Roční nárůst o více než polovinu

Členové Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) zprostředkovali svým klientům za rok 2007 finanční produkty v celkové hodnotě 12 016 135 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o skvělých 66,71 %. Samotný závěrečný kvartál minulého roku pak při zprostředkovaném obratu 3 344 632 tis. Kč představuje nárůst o 65,98 % oproti stejnému období roku 2006.

Doba čtení: 2 minuty

Z jednotlivých produktových oblastí, které jsou v pravidelně zveřejňovány, vykázaly v předmětném období pozitivní výsledky s velmi vyrovnanou dynamikou růstu zejména investice a životní pojištění: u první z nich se jedná o celkový objem 700 953 tis. Kč při mezikvartálním nárůstu ve výši 14,23 %, u životního pojištění členové USF zajistily klientům rizika v celkovém objemu 187 883 tis. Kč pojistného (mezikvartální nárůst o 7,76 %).

Hypoteční úvěry oproti tomu pokračovaly v negativních oscilacích: byly zprostředkovány v celkové hodnotě 1 800 348 tis. Kč při mezikvartálním poklesu o –10,80% %. Je nutno poznamenat, že i přes uvedený výkyv takto pozitivní čísla překonala i optimistická očekávání tradičně spojená se závěrem kalendářního roku.

Petr Hrubý, předseda rady USF, k dosaženým výsledkům dodává: „Výsledky v závěrečném čtvrtletí loňského roku překonaly naše očekávání ve všech oblastech, zvláště bych vyzdvihl oblast životního pojištění, která překonala období určitých sezónních výkyvů a pokračuje v solidním růstu. Investice dlouhodobě vykazují stabilní progresi výsledků a pokud se týče hypoték, jsme svědky určitého prohloubení ochlazení započatého v minulém kvartálu. Předpokládáme postupnou absorpci tohoto výkyvu, jehož podmínkou je ovšem překonání negativního vývoje zejména ve Spojených státech.“

Pokud se týče ukazatele produktivity pracovníků společností sdružených v USF, i zde došlo v průběhu posledních tří měsíců k pozitivnímu vývoji u investic (575 tis. Kč) a životního pojištění (87 tis. Kč). Produktivita v oblasti hypotečních úvěrů naopak následovala vývoj zprostředkovaného obratu a vykázala určitý pokles na 832 tis. Kč, vyjádřeno v přepočtu zprostředkovaného obratu na průměrného poradce člena USF. Jejich počet se vyvíjí dlouhodobě víceméně stabilním způsobem, v inkriminovaném čtvrtletí tedy vzrostl na celkových 2163, z čehož více než polovina (56,36 %) disponuje rovněž odborností investičního zprostředkovatele.

Ing. Igor Bielik, předseda představenstva USF, k těmto trendům dodává: „V posledním období minulého roku jsme byli svědky uspokojivého vývoje produktivity v oblasti životního pojištění a investic, naopak vývoj u hypoték nás sice netěší, ale vzhledem ke komplikované situaci na kapitálových trzích a k rostoucím úrokovým sazbám jsme nuceni jej respektovat. Hodnoty u zbylých produktových oblastí nás nicméně utvrzují v tom, že dominantní podíl na výše zmíněném vývoji mají právě tyto exogenní faktory. Rád bych rovněž zmínil poměrně konzervativní růst počtu spolupracovníků členů USF ve vztahu k jejich dosažené kvalifikaci, který dokládá, že jednoznačným motorem růstu zprostředkovaného obratu je zejména produktivita a profesionalita poradenství a nikoliv pouhé extenzivní rozšiřování prodejní sítě. O pozitivních efektech s tímto souvisejících snad již není třeba dále diskutovat.“

O Unii

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství – USF vznikla v červnu roku 2006. Jedná se o neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Členy unie jsou společnosti Allfin PRO, AWD, Broker Consulting, Broker Trust, FEDS, INTERLIFE, KZ Finance, M.S.QUATRO, MONECO, Olymp2002 a 1. Vzájemná poradenská. Členové unie si kladou za cíl vytvořit vyšší standard v oblasti finančního poradenství a zprostředkování. Hlavní vizí, kterou chce nová unie prosazovat, je odpovědnost zprostředkova­telských sítí za jednání svých poradců.