Hlavní navigace

Unie svobody: Kraje potřebují větší finanční nezávislost

Sdílet

Vláda projednala návrh Ministerstva financí k přípravě novely zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondů (zákon o rozpočtovém určení daní).

Ministerstvo financí navrhovalo přidělit krajům 17,3% z celostátního výnosu vybraných daní, namísto dnešních 3,1%. Vlastní příjmy by se tak zvýšily na 54 miliard z dnešních 10 miliard. Daňové příjmy krajů dnes tvoří zhruba 20% jejich celkových příjmů, zbylých 80% regiony dostávají ve formě dotací, tedy bohužel bez možnosti ovlivnit jejich využití. U obcí představuje daňový podíl téměř 50% příjmů. V rozpočtu na rok 2003 se počítá s celkovou částkou 133 miliard pro kraje.

„Je naprosto evidentní, že kraje, pokud jsou jim svěřeny rozsáhlé majetky, velké množství zřizovatelských funkcí a nemalá působnost v oblasti výkonu státní správy, musí mít k dispozici kvůli odpovědnosti za tyto oblasti také dostatečné finanční nástroje. Současné situace je neúnosná.“, uvedl poslanec a místopředseda US-DEU, člen rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vlastimil Ostrý.

Součástí návrhu Ministerstva financí bylo, aby 30 miliard na financování středních škol kraje nedostávaly formou účelových dotací, ale aby jim místo toho připadl větší podíl z vybraných daní, o němž by rozhodovali sami – operativně a podle potřeb.

Vláda nakonec přijala zvýšení rozpočtového určení krajů ze tří procent na devět procent, což představuje 35 miliard. Nebyla přijata změna ve financování platu učitelů; ty budou spadat pod kraje až od roku 2006.

„Domnívám se, že by bylo lepší přijmout návrh tak, jak jej předkládalo Ministerstva financí, aby kraje mohly svobodně rozhodovat v rámci svých pravomocí, a to včetně platu učitelů. Kraje budou také rozhodovat mnohem efektivněji při reorganizaci středního školství, než je tomu dosud u státu. Odklad předávání kompetencí a posilování finanční samostatnosti krajů výrazně komplikuje dokončení reformy veřejné správy a výkon samosprávy v regionech.“, dodává poslanec Vlastimil Ostrý.

Od ledna 2003 přešel na kraje výkon zřizovatelských funkcí k 551 organizacím, které byly dosud zřizovány okresními úřady. Jde o kulturní organizace, zdravotnická zařízení a instituce poskytující sociální služby.

Praha, 27. březen 2003 Vlastimil Ostrý, místopředseda US-DEU

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).