Hlavní navigace

Učiněn další krok v rozšiřování editační povinnosti v ČR

S platností od ledna 2006 bude novelizovaný zákon o daních z příjmů obsahovat nový paragraf § 38nc „Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami“. Tímto ustanovením se zavádí do daňového řízení zcela nový institut přebírající principy předběžných cenových dohod ve smyslu Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy a dalších mezinárodních standardů.

Sdílet

V souvislosti s tímto ustanovením vydává Ministerstvo financí Pokyn D-292, který upravuje postupy pro provádění tohoto druhu závazného posouzení, kdy na žádost daňového subjektu správce daně rozhodne, zda poplatník uplatňuje způsob tvorby převodní ceny ve smyslu § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Tento pokyn bude publikován v lednu 2006.

Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami je dalším krokem v rozšiřování editační povinnosti v České republice. Věřím, že zavedení této možnosti závazného posouzení přispěje ke zvýšení právní jistoty podnikatelů a dále zvýší atraktivnost České republiky pro zahraniční investory, uvedla náměstkyně ministra financí Dana Trezziová.

Vydání rozhodnutí o závazném posouzení správce daně je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50.000 Kč. Tento poplatek je vybírán za účelem pokrytí správních nákladů a je velice nízký v porovnání s poplatky vybíranými za obdobné úkony v zahraničí. V Polsku např. může takový poplatek dosáhnout v závislosti na hodnotě transakce v přepočtu až 1,5 miliónu Kč, v Maďarsku se může poplatek pohybovat až do 610 tisíc Kč.

V návaznosti na uvedený pokyn a pro sjednocení postupů při prokazování výše sjednaných převodních cen je vydáván pokyn D-293, který formuluje rozsah dokumentace k tvorbě převodních cen mezi spojenými osobami. Tento pokyn reaguje zejména na doporučení schválené Evropskou komisí, kterým je Kodex zásad k dokumentaci tvorby převodních cen pro nadnárodní podniky v EU.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).