Hlavní navigace

Travel Aliance chce informovat přesně

Na SOS se obrátili zástupci Travel Aliance a.s. se žádostí o zveřejnění své tiskové zprávy. SOS podporuje každou iniciativu, která má za cíl zvýšit transparentnost informací poskytovaných spotřebitelům a usnadnit jejich orientaci v nabídce prodejců zboží nebo poskytovatelů služeb. Věříme, že přístup členů Travel Aliance a.s. napomůže přiblížit české podnikatelské prostředí kultivované úrovni obvyklé v zemích západní Evropy.Považujeme níže uvedenou tiskovou zprávu za závazek podepsaných aktérů, že od 1. března budou všichni členové informovat o úplných cenách (všude včetně internetu),

Členové Travel Alliance a.s. (dále jen TA) se rozhodli poskytnout svým zákazníkům maximální přehled o poplatcích spojených s prodejem letenek s důrazem na celkovou cenu za službu. Domníváme se, že zákazníka při koupi letenky nezajímá, kolik stojí palivo nebo kolik je odletová taxa na letišti Praha Ruzyně.

„Chceme, aby náš zákazník měl možnost získat informaci o konečné ceně letenky již v okamžiku objednávky a mohl tak objektivně posoudit celkové náklady na zajištění letecké přepravy. Odmítáme matoucí inzerci, kde je uváděna cena letenky bez letištních a dalších poplatků, které mohou v řadě případů několikanásobně převýšit původně inzerovanou cenu (inzerce nízkonákladových leteckých společností). Jsme si vědomi, že problematika konstrukce cen letenek a souvisejících poplatků není pro každého zákazníka jasná a čitelná, proto přicházíme s touto iniciativou, která znamená transparentní a férový přístup při prodeji letenek. Neočekáváme, že odezvy na tyto změny budou rychlé, ale jsme rádi za každý pozitivní signál, který potvrzuje, že námi zvolená cesta je správná,“ řekl k této iniciativě předseda dozorčí rady TA Tomáš Třebický.

Celková cena letecké přepravy se skládá zejména z těchto dominantních položek:

  • Cena letenky (stanovují letecké společnosti dle konkurenčního prostředí),
  • Letištní poplatky (stanovují provozovatelé letišť, změna dle vývoje kurzu USD),
  • Palivové příplatky (stanovují letecké společnosti, změna dle vývoje světových cen ropy a dle konkurenčního prostředí),
  • Příplatky, poplatky a tarifní pokuty (stanovují letecké společnosti, dle typu letenky a typu použitého tarifu, jde zejména o příplatky za papírové letenky, poplatky za předplacené letenky, pokuty za změny již vystavené letenky apod.),
  • Servisní poplatky (stanovují prodejci letenek, dle typu letenky a rozsahu požadovaného servisu).