Hlavní navigace

Studie pro Accor Services CZ zjišťovala loajalitu a motivaci zaměstnanců v České republice

Řada průzkumů na poli zaměstnaneckých benefitů sleduje, co která firma dělá pro své zaměstnance a jaké výhody nad rámec mzdy jim poskytuje. Nová studie, vypracovaná pro společnost Accor Services CZ, se však zaměřuje na samotné zaměstnance – na jejich spokojenost se zaměstnáním, motivaci a loajalitu vůči zaměstnavateli. Sleduje jejich přání a očekávání, ale také rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Tato studie, vypracovaná společností Ipsos, nahlíží tak na téma loajality, míry motivace a benefitů očima těch nejdůležitějších – očima zaměstnanců.

Sdílet

Považují zaměstnanci v České republice práci za zdroj hrdosti? Cítí se svou prací naplněni? Jsou loajální a dostatečně motivováni? Co od svého zaměstnavatele očekávají, co jim chybí? Tyto a mnoho dalších otázek si jistě pokládá nejeden ředitel společnosti či personalista. Právě na tento okruh otázek se zaměřila také poslední studie Barometr, která zmapovala všechna témata související s loajalitou a mírou motivace zaměstnanců u nás.

V části průzkumu zabývající se postojem zaměstnanců ke své práci vyšlo najevo, že téměř polovina zaměstnanců (43 %) považuje zaměstnání za zdroj jistoty (zabezpečení), pro každého pátého zaměstnance (20 %) představuje práce rutinu, pro 14 % zaměstnanců je práce zdrojem potěšení, pro 9 % je zaměstnání stres a 7 % zaměstnanců spojuje svou práci primárně s hrdostí. Při bližším zkoumání se dále porovnávaly postoje jednotlivých skupin – například u skupiny manažeři vs. řadoví pracovníci byly hodnoty převážně vyrovnané. Zajímavý, ale také logický, je nárůst pocitu spokojenosti a hrdosti u pracovníků na manažerských pozicích. Při segmentaci podle věkových skupin byly patrné rozdíly – zatímco mladí lidé (18 – 29 let) rozdělili své pocity ze zaměstnání do tří téměř rovnocenných skupin a práce je pro ně zdroj jistoty, spokojenosti a také rutina, u zaměstnanců starších 30 let je práce zdrojem zabezpečení (jistoty) a toto výrazně převyšuje ostatní postoje k zaměstnání.

Graf č. 1 – Postoj k zaměstnání v % – s jakým pocitem se vám nejvíce spojuje zaměstnání?

Studie pro Accor services

Při zjišťování spokojenosti se současným zaměstnáním vyplynulo, že je u nás se svou prací spokojeno 62 % zaměstnanců. Rozdíly mezi manažery a ostatními pracovníky jsou opět velmi výrazné – zatímco 77 % manažerů je s prací spokojeno, pracovníků pracujících na nižších postech je spokojeno pouze 59 %. Mladí zaměstnanci jsou spokojeni méně – u skupiny do 25 let je nespokojených zaměstnanců téměř polovina (49 %).

V otázkách míry motivace a loajality zaměstnanců bylo zjištěno, že má motivace snižující se tendenci u každého třetího zaměstnance (30 %). U zaměstnanců do 25 let ohodnotilo svou míru motivace jako klesající 38 % a ve firmách nad 5000 zaměstnanců se jedná dokonce o téměř polovinu zaměstnanců (48 %) s klesající motivací. Motivace se zvyšuje jen u 13 % zaměstnanců, a to převážně manažerů. Otázky loajality ukázaly, že většina zaměstnanců u nás je loajální ke svému zaměstnavateli (62 % neuvažuje o změně zaměstnání). Přesto téměř každý třetí zaměstnanec (38%) plánuje změnit zaměstnání – vyšší procento „nevěrných“ zaměstnanců je v soukromém sektoru, mezi zaměstnanci, kteří nezastávají manažerské pozice a u mladých zaměstnanců do 25 let.

Graf č. 2 – Míra motivace zaměstnanců v %

Studie pro Accor services 2

Nejvíce zaměstnanci v práci postrádají uznání a zaměstnanecké benefity, přičemž se opět prohlubují rozdíly mezi manažery a řadovými pracovníky. S balíčkem benefitů je v současné době spokojeno pouze 31 % zaměstnanců (38 % manažerů, 30 % ostatních pracovníků). Více jak polovina zaměstnanců přitom přiznává, že spokojenost v zaměstnání se odráží na jejich motivaci a efektivitě práce.

S výší platu je spokojený každý čtvrtý zaměstnanec – nejvíce spokojených je mezi manažery (52 %). Zatímco pro mladé zaměstnance je nejdůležitější plat, pro starší zaměstnance hraje nejdůležitější roli jistota zaměstnání. S podmínkami na pracovišti je spokojeno 66 % zaměstnanců a s pracovní atmosférou 67 %. Opět jsou spokojenější manažeři než řadoví pracovníci, nejméně spokojení s podmínkami a pracovní atmosférou jsou zaměstnanci velkých firem (nad 5000 zaměstnanců). V otázkách rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, stejně jako s pracovní dobou jsou nejspokojenější zaměstnanci ve státním sektoru – celkově je s pracovní dobou spokojeno 70 % všech zaměstnanců a 57 % je spokojeno s rovnováhou mezi prací a osobním životem.

Graf č. 3 – Spokojenost zaměstnanců se mzdou a balíčkem benefitů v %

Studie pro Accor services 3

Z části průzkumu, který se zabýval očekáváním zaměstnanců od svých zaměstnavatelů vyplývá, že by zaměstnavatelé měli zlepšit kvalitu života a pohodu zaměstnanců, být připraveni řešit i problémy zaměstnanců mimo zaměstnání a nabídnout inovace v řízení lidských zdrojů. Zaměstnanci by uvítali od svých zaměstnavatelů školení, lepší přístup k péči o zdraví, možnost sportovního nebo kulturního vyžití. Oblíbeným druhem benefitu, který zahrnuje všechny okruhy těchto přání zaměstnanců může být například systém poukázek Ticket Benefits společnosti Accor Services. Bohatá nabídka poukázek v současné době zahrnuje pět tématicky rozdělených poukázek s nejrůznějšími oblastmi využití – na vzdělání, dovolenou, sport či kulturu, pomoc v péči o dítě a nadstandardní zdravotní péči a jednu „univerzální“ poukázku na vše výše uvedené. Navíc široká škála poukázek Ticket Benefits nabízí kromě atraktivní odměny i řadu finančních výhod – pro zaměstnavatele je tento příspěvek osvobozen od odvodů na sociální a zdravotní pojištění, u zaměstnanců nepodléhá dani z příjmu fyzických osob ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Poukázky se tak mohou stát pevnou a výhodnou součástí odměňovacího systému.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).