Hlavní navigace

Stavební firmy na celém světě bojují s nedostatkem kvalitních dodavatelů

V příštích pěti letech očekávají odborníci silný nárůst poptávky ve stavebnictví. A to i přesto, že zadavatelé při realizaci svých projektů už nyní narážejí na nedostatek kvalifikovaných pracovníků a čelí rostoucím nákladům. Tyto faktory tak mohou další připravované projekty ohrozit.

Sdílet

Současné trendy ve stavebnictví, rostoucí problémy, kterým tento sektor čelí, a spokojenost majitelů s dodavateli a kvalitou jejich práce. To jsou témata, kterým se věnuje studie Construction procurement for the 21st Century. Global Construction Survey 2007 provedená KPMG International mezi zadavateli stavebních prací od vládních agentur až po komerční developery. Téměř 80 procent společností bylo veřejných, jedna třetina pocházela z regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) a u 64 procent dotazovaných společností přesahovaly jejich roční tržby hranici jedné miliardy USD.

Nedostatek kvalifikovaných dodavatelů je největší překážkou, se kterou se stavební firmy potýkají. V příštích pěti letech by se podle odborníků mohla situace ještě zhoršit, neboť poptávka po kvalitních pracovnících poroste čím dál rychleji. V praxi to způsobí mnoho problémů. „Vzhledem k tomu, že dodavatelé budou čím dál více přetíženi a majitelé budou nové pracovníky hledat jen těžko, mnoho projektů bude zpožděno. Navíc utrpí jak kvalita, tak reputace dodavatelů,“ vysvětluje Andreas Höfinghoff, partner společnosti KPMG Česká republika zodpovědný za oblast stavebnictví a dodává: „Výrazný růst poptávky v nejbližších letech přitom podle průzkumu očekává celých 75 procent firem z oboru.“

Dobrá reputace a zkušenosti jsou klíčové

Výzkum KPMG International také ukázal hlavní kritéria, podle kterých si majitelé staveb své pracovníky vybírají. „Základními požadavky jsou zkušenost a reputace dodavatelské firmy v oboru. Tato kritéria jsou mnohem důležitější než cena,“ uvádí Andreas Höfinghoff. Zhruba 57 procent majitelů projektů potvrdilo, že je pro ně klíčový tým osob, který se na jejich stavbě bude podílet. Zejména pak pověst a zkušenosti těchto pracovníků.

Polovina respondentů považuje za silnou záruku úspěšného dokončení projektu na trhu známé a prověřené jméno dodavatele. Dobrá „značka“ tak může být pro dodavatelské firmy velkou výhodou. Respondenti se domnívají, že firma se zvučným jménem může lépe nalákat talentované pracovníky a kvalifikovanější subdodavatele.

Průzkum zaznamenal také výrazný posun v typu sjednávaných kontraktů. Ačkoliv kontrakt založený na pevné ceně zatím u respondentů vede (35 procent respondentů), zvýšil se podíl kontraktu na základě garantované maximální ceny (guaranteed maximum price, GMP) (29 procent respondentů). Vztah mezi zadavateli a pracovníky se posouvá do více partnerské roviny a to jak v představební fázi, tak v případě rozpočtování. „Povaha práce vede k tomu, že klient stále více přispívá k designu a konstrukci. Proto nemusí být smlouva založená na fixní ceně optimální,“ uvádí Andreas Höfinghoff.

Někteří zadavatelé si však stěžují na nefér jednání některých dodavatelů: „Stává se, že dodavatelská firma na projekt nasadí méně kvalitní a nezkušené pracovníky, aniž by úměrně tomu snížila cenu.“

Další poznatky z výzkumu:

 • 34 procenta majitelů staveb neřídí podle svých slov dostatečně rizika spojená s podnikáním.
 • Největší výzvy, kterým čelí zadavatelé stavebních projektů:
 • dostupnost kvalifikovaných dodavatelů,
 • nedostatek kvalifikovaných interních zdrojů,
 • zvyšující se náklady ve stavebnictví,
 • řízení rizik,
 • překážky vyplývající z ochrany životního prostředí,
 • dostupnost kvalifikovaných prodejců,
 • schopnost dodržet stanovený rozpočet.
 • Nejdůležitější faktory ovlivňující výběr dodavatele (seřazeno podle důležitosti):
 • personální obsazení projektového týmu,
 • pověst,
 • oborová zkušenost,
 • cena,
 • včasné dodání,
 • dodržení stanoveného rozpočtu.
 • 60 procent zadavatelů/majitelů využívá služeb nezávislého dozorčího orgánu, který dohlíží na výkon stavebních prací.
 • 71 procento majitelů si nepřeje, aby dodavatelé byli majetkově zainteresováni na projektu.
 • U více než třetiny projektů překročí dodavatelé stanovený rozpočet.
 • Nejdůležitější faktory přispívající k nedodržení termínu dodání nebo překročení rozpočtového limitu:
 • změna parametrů,
 • špatná předpověď a odhad,
 • špatné řízení projektu,
 • nárůst nákladů.
 • Společnosti v oblasti stavebnictví mají velkou důvěru ve své kontrolní mechanismy pro detekování podvodného jednání (70 procent), přesto procento podvodného jednání, o němž respondenti věděli, je vysoké – 20 procent.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).