Hlavní navigace

Stanovisko AFIZ ke kauze „Helvag“

Představenstvo AFIZ se kauzou Helvag zabývalo již 17. srpna 2005 a přijalo usnesení, ve kterém konstatuje, že „AFIZ nemůže vyvozovat případnou disciplinární odpovědnost OVB Allfinanz, a.s., za zařazení investice Helvag do portfolia ani za způsob jeho nabídky klientům. V letech 1997 až 2001, kdy měla společnost OVB Allfinanz, a.s., tuto investici v nabídce, AFIZ neexistovala.“. Přesto představenstvo AFIZ vyslovilo doporučení společnosti OVB Allfinanz, aby v zájmu zachování důvěry veřejnosti k celému zprostředkovatelskému a poradenskému sektoru zvážila svůj postoj k morální odpovědnosti za zařazení neregulované a nedozorované formy investice do veřejné nabídky, byť tím neporušila žádný platný právní předpis a právní odpovědnost za ztrátu investovaných peněz nenese.

Za podstatnou okolnost případu považujeme skutečnost, že příčinou ztráty investice byla trestná činnost třetích osob, kterou nelze nikdy předvídat.

Investice „Helvag“ spočívala v účasti v zahraničním spolku resp. později v nákupu podílu v zahraničních komanditních společnostech. Zprostředkování takovéto investice nebylo a dodnes není regulováno žádným zvláštním právním předpisem. Zařazení takovéhoto produktu do portfolia produktů nabízených společností OVB Allfinanz, a.s. a jejími obchodními zástupci neodporovalo žádnému právnímu předpisu. Za důležitou skutečnost AFIZ považuje existenci upozornění na rizika spojená s investicí do Helvagu, která byla v dokumentaci předávané klientům výslovně zmíněna.

AFIZ obdržela v lednu tohoto roku stížnost údajného občanského sdružení „Investoři Helvag“ o posouzení činnosti a vystupování OVB ve vztahu k produktu Helvag, na kterou odpovědělo právní oddělení AFIZ. Z etického hlediska spatřujeme možný problém v stěžovatelem namítané nedostatečné komunikaci s klienty. Etický výbor AFIZ je připraven se touto věcí zabývat, jakmile občanské sdružení doloží dokumentaci o své existenci, což se přes písemnou výzvu AFIZ doposud nestalo. Žádné občanské sdružení „Investoři Helvag“ není totiž v registru MV ČR doposud zapsáno a EV AFIZ nemůže zahájit řízení na základě podnětu neexistujícího subjektu.