Hlavní navigace

Společnost MasterCard Europe uvádí na trh program platebních nástrojů pro drobné podnikatele Working in Europe

Sdílet

* Společnost MasterCard Europe se zaměřuje na sektor drobného podnikání
* Nový program nabízí řešení šitá na míru, která reflektují výsledky uskutečněného výzkumu
Praha, 22. ledna 2003 – Společnost MasterCard Europe uvedla na trh svůj nový platební program, který je určen zvláště pro sektor drobného podnikání v Evropě.

„Součástí "Working in Europe“ společnosti MasterCard je několik programů pro platební karty, služby s další přidanou hodnotou, nástroje na motivaci produktivity a různé možnosti spoření či slev. Všechny přitom vycházejí z výzkumu potřeb a nároků drobných podnikatelů v Evropě. „Working in Europe“ je koncipován jako pružný a přínosný program, který je podpořen poradenskými službami společnosti MasterCard Europe. Členským finančním institucím nabízí možnost vytvářet programy platebních karet, které budou vyhovovat jejich zákazníkům z řad drobných podniků," uvedl Steve Abrams, senior vice president z oddělení MasterCard Corporate Payment Solutions.

„V roce 2003 se očekává, že více než 19 miliónů evropských malých podniků odhadem utratí více než 250 miliard eur na pravidelné obchodní výdaje, takže příležitosti jsou více než zřejmé,“ uvedl Tuuli Perkio, produktový manažer oddělení podnikových platebních řešení společnosti MasterCard Europe. „Podle našich výzkumů se ukázalo, že drobné podniky, ačkoliv měly k dispozici poměrně značné množství informací a rad, byly často nasměrovány ke službám, které byly původně určeny větším podnikům. Bankovní úřadníci navíc neměli možnost nabídnout to, co by skutečně mohlo být pro dynamiku drobného podniku přínosné,“ dodal.

„Společnost MasterCard Europe vytvořila program Working in Europe s cílem poskytnout finančním institucím nástroje a služby, které malé firmy hledají – nástroje, které poskytují vyšší kontrolu nad výdaji stejně jako elektronické výkazy, flexibilitu a další přidané hodnoty. Poskytujeme tak malým společnostem přístup k nástrojům využívaným velkými firmami, a to způsobem, který vyhovuje jim i finančním institucím,“ konstatoval Tuuli Perkio.

Cílem výzkumu uspořádaného mezi malými podniky, který společnost MasterCard Europe provedla v roce 2002, bylo pochopit, jak drobné podniky spravují své platby, a porozumět výhodám, které by očekávaly od programu platebních karet šitého na míru. Program společnosti MasterCard „Working in Europe“ odráží tuto skutečnost ve čtyřech částech, prostřednictvím nichž služby a výhody nabízí

* Program BusinessCard:
Základní součástí programu je řada nástrojů BusinessCard ve formátech, které splňují potřeby všech typů malých podniků, jako jsou karty ke kontokorentním účtům a úvěrové karty s platbou prováděnou následně (charge cards). Aby bylo možno splnit i nároky zákazníků na přidanou prestiž, jsou tyto výrobky k dispozici i v luxusnějším formátu Executive Card. Všechny karty umožňují přístup k rozsáhlé globální síti společnosti MasterCard, jejíž součástí je 29 miliónů míst, kde se karty přijímají.

* Služby s přidanou hodnotou:
Výzkum společnosti MasterCard v devíti evropských zemích ukázal, že mezi funkcemi, které drobné podniky vyžadují od programu platebních karet, patří zabezpečení a dále pojištění či ochrana v rámci záruční doby. Program společnosti MasterCard Working in Europe nabízí rozšířené záruky, služby právní pomoci a silniční pomoci, takže tyto nároky splňuje. Také zavádí dvě jedinečné funkce, které mají skutečný dopad na konečné součty finančních výkazů drobného podniku: Průvodce finančními zdroji a antivirovou ochranu.

o Průvodce finančními prostředky: malé a střední podniky v EU mají přístup k velkému množství programů finanční pomoci a ke školicím a výměnným programům, ale vyhledávání informací o těchto finančních zdrojích může být únavné a časově náročné. Společnost MasterCard vytvořila průvodce, s jehož pomocí se drobné podniky mohou lépe zorientovat v bludišti národních a regionálních programů finanční pomoci, které Evropská Unie nabízí. K dispozici je soubor deseti různých průvodců, které poskytují konkrétní informace o jednotlivých zemích v místních jazycích ve všech 15 státech EU.
o Služby antivirové ochrany: viry mohou být pro drobné podniky vážnou hrozbou. Každý měsíc se objeví více než 200 nových virů. Služby antivirové ochrany společnosti MasterCard umožňují vydavatelům, aby držitelům karet MasterCard BusinessCard zdarma poskytli přístup k nejnovějšímu antivirovému softwaru, k aktualizovaným definicím virů, přístup k on-line internetovému středisku ochrany a technickou podporu při nápravách problémů spojených s viry.
o Úspory: Společnost MasterCard Europe sjednala exkluzivní slevy, včetně nabídek a upgradů společnosti American Airlines typu „za jednu zakoupenou letenku další letenka zdarma“, slevy na jednací místnosti v konferenčních střediscích Regus a další slevy u příslušných obchodních dodavatelů.

* Nástroje a funkce zaměřující se na produktivitu:
Od poloviny roku 2003 bude program společnosti MasterCard Working in Europe poskytovat přístup k aplikaci Smart Data Express, což je jednodušší verze aplikace Smart Data OnLine společnosti MasterCard. Tato aplikace je určena pro malé podniky. Je to racionální řešení založené na internetu, zaměřuje se na vypracovávání hlášení a zobrazování transakcí. Malým podnikům může pomoci zkonsolidovat a řídit jejich výdaje, čímž jim ušetří čas a peníze. Mezi funkce aplikace Smart Data Express patří instalace typu `Plug and Play', rozvrh hlášení a program na zasílání elektronických zpráv, přehled transakcí a stahování dat do nejvýznamnějších softwarových programů jako jsou Excel, Quicken, Quickbooks a Money.

Aby společnost MasterCard Europe podpořila přizpůsobení programu Working in Europe jednotlivým členským finančním institucím, poskytuje také podporu prostřednictvím řady dodatečných služeb založených na poradenství:

* Služby založené na poradenství:
o Znalost trhu. Na základě výzkumu v oblasti malých podniků.
o Nejlepší postupy. Společnost MasterCard Europe vysledovala nejlepší postupy, které používají špičkoví vydavatelé karet pro malé podniky. Patří sem marketing, propagace a provozy přínosné pro efektivní komunikaci s malými podniky. Komplexní informace jsou k dispozici i na CD-ROM.
o Strategie distribuce. Jako součást svých poradenských služeb poskytuje společnost MasterCard Europe finančním institucím výhodné strategií pro členské instituce, aby tito členové mohli využít všech výhod distribučních kanálů pro programy karet pro malé podniky.
o Zasílání zpráv SMS. Společnost MasterCard Europe nabízí strategické rady, jak lze nejlépe uplatnit SMS jako marketingový nástroj a nástroj na podporu služeb.
o Marketingová podpora. Šablony pro marketingové kampaně jsou k dispozici také na CD-Romu.

Steve Abrams dodal: „Orientace MasterCardu na malé a středně velké firmy odráží zájem této společnosti reagovat na vzrůstající potřeby finančních institucí a jejich klientů. Proto byly vytvořeny i různé varianty tohoto programu tak, aby odpovídaly specifickým požadavkům v jednotlivých regionech či zemích. Například se Spojených státech amerických poskytne program Working for Business velkou škálu řešení a nástrojů pro nově vzniklé již zavedené malé a středně velké firmy.
To odráží naši globální schopnost poslouchat naše zákazníky a na základě jejich místních potřeb vyrobit programy, které jsou šité na míru trhu, na němž společnost působí.“

O společnosti MasterCard International
Společnost MasterCard International má k dispozici komplexní portfolio známých, široce rozšířených značek platebních karet, do něhož patří i MasterCard, Cirrus a Maestro. Na kreditních, úvěrových (charge) a debetních kartách v oběhu je více než 1,7 miliardy log MasterCard, Cirrus a Maestro. Společnost MasterCard má po celém světě přibližně 25 000 členských institucí MasterCard, Cirrus a Maestro. Slouží spotřebitelům a velkým i malým podnikům v 210 zemích a oblastech. Společnost MasterCard je přední firmou co se týče kvality a novinek, nabízí širokou škálu platebních řešení ve virtuálních i tradičních světech. Reklamní kampaň společnosti MasterCard nazvaná Priceless, která je držitelem řady ocenění, v současnosti běží v 90 zemích a v 45 jazycích, přičemž značce MasterCard propůjčuje skutečně globální rozsah a dopad. Karta MasterCard je nejrozšířenější platební kartou. Je přijímána po celém světě na více než 29 miliónech míst vč. 835 000 bankomatů MasterCard/Ma­estro/Cirrus. Za období devíti měsíců končící k 30. září 2002 dosáhl hrubý objem v dolarech více než 831,7 miliard USD. Společnost MasterCard můžete navštívit na jejích internetových stránkách na adrese http://www.mastercardinternational.com.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).