Hlavní navigace

Společnost Deloitte posiluje svůj tým

Společnost Deloitte Česká republika posílila svůj tým o dalšího odborníka, slečnu Lucii Vojáčkovou. Její nástup do daňového oddělení společnosti Deloitte, která platí za vedoucího poskytovatele poradenských služeb v České republice, potvrzuje úsilí společnosti Deloitte zvyšovat informovanost o osvědčených postupech v oblasti transferových cen a prosazovat jejich aplikaci v České republice.

Lucie vystudovala ekonomii na Univerzitě Karlově. Před svým nástupem do společnosti Deloitte pracovala na Ministerstvu financí ČR jako vedoucí referátu pro převodní ceny. Jako zástupce ČR se pravidelně účastnila jednání EU Joint Transfer Pricing Fora, organizace IOTA (Evropská organizace daňových správ) a OECD. Během svého působení na Ministerstvu financí se Lucie podílela na nedávné implementaci předběžných cenových dohod a požadavků pro dokumentaci převodních cen v České republice.