Hlavní navigace

Současné klienty družstevních záložen zánik Zajišťovacího fondu nijak neohrozí

Poslanecká sněmovna v těchto dnech projednává návrh na zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen. Současní klienti mohou být naprosto klidní, protože případné zrušení nemá žádný vliv na činnost fungujících družstevních záložen.

Sdílet

Na Zajišťovací fond družstevních záložen jsou napojeny pouze družstevní záložny, které před 1. dubnem 2006 vstoupily do likvidace, nebo na ně byl prohlášen konkurz.

Od vstupu České republiky do Evropské unie, tj. od 1. dubna 2006, se významným způsobem, ve prospěch klientů spořitelních družstev, změnila legislativa a sjednotila s evropskou. Garantem vkladů družstevních záložen, stejně jako bank a stavebních spořitelen, je Fond pojištění vkladů. Do tohoto fondu přispívají banky i družstevní záložny podle stejných pravidel. Každý vklad je u těchto finančních institucí podle zákona o bankách pojištěn ve výši 90 % zůstatku, maximálně do ekvivalentu 25 000 eur. Dohled nad družstevními záložnami zajišťuje Česká národní banka, což prakticky znamená dodržování stejných legislativních norem jako je tomu u bank.

Dnes znovu diskutovaný Zajišťovací fond družstevních záložen byl zřízen ke dni 1. ledna 1996, aby ochránil vklady v záložnách. Bohužel nedostal dostatek času, aby si vytvořil dostatečnou rezervu, neboť koncem 90. let začaly krachovat kampeličky jedna po druhé. Na konci roku 2003 měl Zajišťovací fond pouze 49 mil. Kč, které mohly být použity na výplatu náhrad za pojištěné vklady. Přitom v prosinci 2004 Zajišťovací fond již evidoval nároky oprávněných osob v celkové výši asi 8 127 mil. Kč, skutečná výše vkladů v záložnách však byla dokonce 11 300 mil. Kč. Nakonec bylo na náhradách vyplaceno 8 048 mil. Kč. Drtivou většinu této částky získal Zajišťovací fond ze státního rozpočtu jako Návratnou finanční výpomoc, která však pravděpodobně nikdy vrácena nebude.

Horní hranice odškodnění klientů družstevních záložen zkrachovalých před dubnem 2002 byla původně jen 80 %, maximálně však 100 000 Kč. Následná novelizace Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech zvedla tyto hranice na 90 % vkladů, maximálně 400 000 Kč. Součástí předkládaného návrhu je navýšení na 2 mil. Kč a vyplácet by se mělo 100 % vkladů. Přijetí tohoto návrhu by vedlo k dalšímu zatížení státního rozpočtu ve výši 3 850 mil. Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).