Hlavní navigace

SOS testovalo internetové obchody

Tisková zpráva SOS: Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) již tradičně provádí průzkumy plnění informačních povinností obchodníků nabízejících spotřebitelům zboží či služby prostřednictvím internetu. Další z těchto rozsáhlých průzkumů SOS realizovalo v srpnu 2005. Testu se na základě náhodného výběru z deseti klíčových kategorií zúčastnilo celkem 100 internetových obchodů. Aktuálně přinášíme jejich výsledky. Plné znění testu tvoří přílohu této tiskové zprávy.

Sdílet

SOS, podobně jako v předchozích letech, testovalo plnění vybraných informačních povinností vyplývajících ze zákona č. 367/2000 Sb., který implementuje ustanovení evropské směrnice 97/7/ES, o ochraně spotřebitelů při uzavírání smluv prostředky komunikace na dálku (např. přes internet, teleshopping, katalog, reklamu v tisku s objednávkovým tiskopisem aj.). I s ohledem na povahu takového nákupu, kdy spotřebitel nemá před uzavřením smlouvy možnost výrobek skutečně vidět nebo se ujistit o charakteru poskytované služby, musí obchodník zákazníkovi poskytnout některé povinné informace vyplývající ze znění § 53 a § 53a občanského zákoníku. V testu jsme se zaměřili na ty vybrané informace, o kterých se domníváme, že mají z hlediska spotřebitele největší praktický význam, uvedla tisková mluvčí SOS Ivana Picková.

Pro hodnocení bylo vybráno 5 základních kritérií: obchodní firma (příp. jméno a příjmení) a sídlo event. bydliště obchodníka, identifikační číslo obchodníka, poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (dle § 53 odst. 7 OZ). Nad rámec povinných informací povinně poskytovaných před uzavřením smluvního vztahu SOS testovalo, zda obchody chybně neinformují o délce záruční doby, která s účinností od 1. 1. 2003 musí být na všechno spotřební zboží minimálně 24 měsíců (s výjimkou použitého zboží, kde může být zákonná záruční doba zkrácena po dohodě se spotřebitelem až na 12 měsíců).

Při zkoumání obsahu stránek internetových obchodů (zejm. kontaktní údaje, obchodní podmínky a reklamační řády) bylo zjištěno, že zdaleka ne všechny plní povinnosti o informování spotřebitelů dané občanským zákoníkem:

  • pouze 6 % obchodníků mělo nedostatky ve svém označení a uvedení sídla event. bydliště,
  • 14 % obchodníků nezveřejnilo v rozporu s požadavkem § 53 obč. zákoníku na internetových stránkách obchodu své identifikační čís­lo,
  • 59 % dodavatelů nepoučilo před odesláním objednávky své zákazníky správně (29 případů) nebo nepoučilo vůbec (30 případů) o jejich právu na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku (to je proti minulým testům internetových obchodů prováděným SOS výrazné zhoršení),
  • 7 % obchodů zkracovalo zákonnou záruční dobu na zakoupené zboží (zde jsme zaznamenali proti testům SOS provedeným v minulosti podstatné zlepšení),
  • 15 % obchodů ve svých obchodních podmínkách výslovně vyloučilo právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy z toho důvodu, že zboží objednané dálkově odebrali osobně.

Všechna zkoumaná kritéria splnilo 29 % testovaných obchodů.

Mimo sledovaná kritéria byly v obchodních podmínkách podnikatelů zaznamenány i další nesrovnalosti. Nejčastěji se jednalo o účtování poplatku za neoprávněnou reklamaci, požadavek obchodníků na zaslání zboží k reklamaci pouze v originálním obalu, záruční list a současně prodejní doklad jako nutná podmínka přijetí zboží k reklamaci, neprodloužení záruční doby při výměně zboží v souladu s § 627 odst. 2 OZ aj. Překvapilo nás, že zmíněné nedostatky se v některých případech objevily i u obchodů prokazujících se certifikátem Nákup bez obav, udělovaném Asociací pro elektronickou komerci (APEK). "Bohužel jsme také zaznamenali, že řada internetových obchodů své obchodní podmínky a „informační servis“ pro zákazníky od sebe přejímá v takřka totožné podobě a přispívá tak k šíření častých chyb a nedostatků”, řekla Klára Přikrylová ze SOS.

V neposlední řadě se často objevovala i informace o tom, že obchodní podmínky podnikatelů byly konzultovány se Sdružením obrany spotřebitelů ČR, ačkoliv tomu tak nebylo. V opačném případě by na stránkách podnikatele bylo umístěno originální logo SOS. Tento samotný fakt může na spotřebitele působit klamavým dojmem. Upozorňujeme i na skutečnost, že se naše sdružení se zněním obchodních podmínek těchto obchodníků nemohlo v žádném případě ztotožnit a v nejbližší době budou podniknuty kroky k tomu, aby tato zavádějící informace z internetových stránek obchodů, kterých se to týká, zmizela. V opačném případě jejich seznam uveřejníme, uvedla Ivana Picková. I s přispěním tohoto testu internetových obchodů bychom rádi rozšířili mezi spotřebitele a obchodníky povědomí o dosud ne zcela zažitých specifikách nákupu přes internet a přispěli tak ke zvýšení důvěry veřejnosti k tomuto způsobu nakupování, dodala Picková.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).