Hlavní navigace

Sociální zabezpečení v roce 2011 přibližuje nová publikace

[Tisková zpráva] Nejdůležitější informace o novinkách a změnách z oblasti sociálního zabezpečení v letošním roce najdou zájemci v publikaci „Sociální zabezpečení 2011“.

Sdílet

Vydala ji v těchto dnech Česká správa sociálního zabezpečení s cílem poskytnout klientům odpovědi na otázky týkající se nemocenského a důchodového pojištění, platby pojistného, vysvětlit novinky v sociálním zabezpečení OSVČ, v koordinaci sociálního zabezpečení v EU a přiblížení rozsahu činnosti lékařské posudkové služby.

Nechybí konkrétní příklady výpočtů dávek nemocenského či důchodového pojištění, stejně jako objasnění podmínek nároku na dávky, povinností zaměstnavatelů v nemocenském a důchodovém pojištění, vzor výpočtu pojistného, nebo informace týkající se podání Přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných. Součástí informačního materiálu je seznam nejdůležitějších právních předpisů. Publikace „Sociální zabezpečení 2011“ vyšla v nákladu 50 000 kusů a v rozsahu 32 stran.

Tato praktická tištěná pomůcka je dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ a také v elektronické pdf podobě na adrese: http://www.cssz­.cz/cz/informa­ce/informacni-materialy/publi­kace.htm.

Příklady z publikace:

Strana 6, příklad 2: Výpočet nemocenského v roce 2011 při průměrné mzdě 24 740 Kč

Vyměřovací základ pojištěnce v rozhodném období byl 296 880 Kč. Denní vyměřovací základ před redukcí činí 813,36 Kč (296 880 Kč : 365 dnů). Z částky do první redukční hranice, která je v roce 2011 stanovena ve výši 825 Kč, se u nemocenského započte 90 %, do druhé redukční hranice, která činí 1 237 Kč, 60 %, do třetí redukční hranice ve výši 2 474 Kč 30 % a k částce nad tuto redukční hranici se nepřihlíží. Částka 813,36 Kč x 90 % = 733 Kč x 60 % = 440 Kč. Nemocenské činí od 22. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti po celou dobu trvání této pracovní neschopnosti 440 Kč za kalendářní den.

Strana 13, příklad 6: Výpočet řádného starobního důchodu v době od 1. 1. do 29. 9. 2011

Muž narozený 15. 1. 1949 požádal o řádný starobní důchod (podle § 29 zákona č. 155/1995 Sb.). Jeho důchodový věk je 62 let a 4 měsíce. Tohoto věku dosáhne 15. 5. 2011 a do této doby získá celkem 45 roků pojištění. OVZ muže za rozhodné období 1986– 2010 činí 23 890 Kč. Výpočtový základ se stanoví z OVZ 23 890 Kč následujícím způsobem:

• částka   11 000 Kč náleží v plné výši,

• k této částce se přičte 30 % rozdílu mezi částkou 23 890 Kč a částkou 11 000 Kč (12 890 Kč)

(2. redukční hranice je  28 200 Kč) = 30 % z  12 890 Kč, tj.  3 867 Kč.

Výpočtový základ činí celkem  14 867 Kč (11 000 Kč +  3 867 Kč). Za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu, tzn. že za 45 let pojištění činí procentní výměra starobního důchodu 67,5 % výpočtového základu – tj. 10 035,225 Kč, zaokrouhleno na celé Kč nahoru = 10 036 Kč.

Procentní výměra starobního důchodu tedy bude 10 036 Kč, základní výměra  2 230 Kč. Starobní důchod tak bude celkem 12 266  Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).