Hlavní navigace

Skupina Skanska CZ zvýšila obrat o 15 procent

Skupina Skanska v České a ve Slovenské republice zvýšila loni svůj obrat na 33,9 miliardy korun, což je o 15 procent více než v roce 2004. Provozní zisk vzrostl o 5 % na hodnotu 1,739 miliardy korun, čistý zisk dosáhl 1,347 miliardy korun. Podíl skupiny Skanska zůstal na úrovni zhruba šesti procent trhu.

Sdílet

Stejně jako celé stavebnictví táhnou i naše výsledky hlavně stavby infrastruktury a obchodních center, stále důležitější roli v našich aktivitách ale hrají i specializované technologické dodávky a developerská činnost, komentuje výsledky předseda představenstva a generální ředitel Skanska CZ Zdeněk Burda.

Během roku 2005 společnost Skanska v České a Slovenské republice podepsala smlouvy v objemu 27 miliard korun a k 31. prosinci 2005 vykázala Skanska zásobu práce za 38,5 miliardy. Skupina Skanska CZ také zvýšila zaměstnanost o 5,5 % na 7043 pracovníků.

Pozitivním trendem je jednoznačně produktivita práce a také fakt, že zásoba zakázek je dlouhodobě vyšší než roční obrat, říká Miroslav Tvrdý, místopředseda představenstva a finanční ředitel Skanska CZ.

Dokončené stavby

V roce 2005 dokončila Skanska v ČR a SR řadu významných staveb, přičemž mezi nejdůležitější patří nová odbavovací hala Terminálu Sever II na pražském letišti Ruzyně nebo 18 kilometrů dlouhý úsek dálnice D1 Vyškov – Vrchoslavice. Dalšími dokončenými stavbami jsou například obchodní galerie Centrum Chodov či brněnská Vaňkovka, nová Nemocnice Domažlice, železniční uzel Choceň, stavba českého zastupitelského úřadu v Tbilisi a čistírna odpadních vod Újezd nad Lesy.

Rozpracované stavby

Nejdůležitějšími rozestavěnými projekty, které byly zahájeny už před rokem 2005, jsou bezpochyby nové ústředí ČSOB v Praze – Radlicích a stavba železničního Nového spojení v Praze. Práce probíhají například i na stavbách Justičního areálu Praha 10, rozestavěn je koridor Bratislava – Trnava, Luxembourg Plaza, Metro 4C II, dálnice D2 a tunel Sitina v Bratislavě, úseky dálnic D8 a D11 a administrativní centrum Hradec Králové.

Nově zahájené stavby

V roce 2005 Skanska zahájila mimo jiné stavby administrativní budovy E-Gate v Praze 6 a rekonstrukci železničního uzlu Ústí n. Labem. Mezi další nově zahájené stavby patří i rekonstrukce Hudebního divadla Karlín, sběrný přepravní uzel České pošty v Brně, nákupní centrum Nitra, čistírny odpadních vod v Banské Bystrici a Povážské Bystrici a modernizace železničního koridoru Červenka – Zábřeh na Moravě.

Aktivity na Slovensku

Na Slovensku pokračuje rozvoj aktivit v oblasti pozemního a dopravního stavitelství, bytového developmentu a dodávek technologií. Noví členové skupiny, společnosti Skanska BS a Skanska Technológia, se již plně integrovaly do struktur Skanska a jsou nyní garanty pro oblast dopravního stavitelství, respektive technologických dodávek na celém území Slovenska.

V nejbližších měsících se na Slovensku chceme zaměřit na rozvoj aktivit v oblasti pozemního stavitelství a začneme se stavbou našeho bytového projektu v Bratislavě, potvrzuje Daniel Bél, výkonný ředitel společnosti Skanska SK, která aktivity skupiny Skanska na Slovensku zastřešuje.

Skupina Skanska dosáhla na Slovensku tržeb ve výši 5,8 miliardy Sk a zisku 111 milionů Sk. Mezi klíčové projekty v tomto regionu patří především stavba železničního koridoru Bratislava – Trnava, výstavba obchodní galerie Centro Nitra a pokračování dálnice D2 Lamačská cesta – Staré grunty včetně tunelu Sitina.

Rezidenční development

Mezi významné dokončené projekty v roce 2005 patří Nový Prosek II s celkovým počtem 510 bytů, dále rezidence Charlotta Nouvelle na Vinohradech, kde vzniklo celkem 9 luxusních jednotek a dokončení téměř 100 bytových jednotek IV. etapy projektu Bytové domy Harmonie ve Stodůlkách. Realitní kancelář Skanska prodala za rok 2005 celkem 496 bytů či rodinných domů.

V roce 2006 chce Skanska uvést na trh 4 zcela nové projekty a u 5 současných projektů bude zahájen prodej dalších etap. Celkem tak přibude v nabídce Realitní kanceláře Skanska 855 bytů a 92 rodinných domů. Na Slovensku pak bude prostřednictvím vlastní realitní kanceláře pokračovat prodej 111 bytů první etapy projektu Viladomy Devín a bude zahájen prodej 93 bytů z druhé etapy tohoto projektu.

Mezi významné projekty roku 2006 patří Bytové a rodinné domy Romance v Uhříněvsi, kde bude do konce roku v prodeji již celkem cca 500 bytů a rodinných domů. Letos bude také zahájen prodej druhé etapy projektu Rezidenční čtvrť Botanica v pražských Jinonicích, kde se nabídka rozšíří o 160 bytů a 26 rodinných domů. Výjimečné místo zaujímá projekt Slunný vrch – vily Černošice, který nabízí 22 luxusních rodinných vil v dnes již tradiční rezidenční lokalitě.

Nebytové projekty

I v letošním roce je nejdůležitějším projektem výstavba Nového ústředí ČSOB Group v pražských Radlicích, bankovního sídla pro přibližně 2400 zaměstnanců. Další významnou rozvojovou lokalitou je Chodovec City. V tomto projektu, který nabízí celkem 8 kancelářských budov a 4 bytové domy, jsou v současné době již 3 administrativní budovy obsazeny, u dalších probíhají jednání. Chodovec City vzniká podle konceptu Design and Build, tj. stejného, na jehož základě je realizován i projekt ČSOB.

Společenská odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj

Skanska chápe oblast společenské odpovědnosti a trvale udržitelného rozvoje jako nedílnou součást rozvoje firmy a investuje do ní značné prostředky. Prioritní jsou oblasti vztahu k životnímu a okolnímu prostředí, bezpečnosti práce, lidské zdroje a sponzorské a filantropické aktivity. Skanska je v těchto oblastech mezinárodně certifikována, má nastaveny systémy a kontrolní mechanismy a do této oblasti dále investuje výrazně nad rámec obvyklý ve stavebních firmách.

Příkladem je systém nadstandardního environmentálního vzdělávání, který Skanska zahájila na podzim 2005. Téměř 5500 zaměstnanců skupiny projde speciálním školením, které je šito na míru právě jejich profesím. Nejde o nic formálního, budou to praktické tréninky v prostředí, na které jsou zaměstnanci zvyklí. Za cenné považuji, že jsme školení připravili ve spolupráci s Nadací Partnerství, říká Zdeněk Burda. Skanska také spolupracuje s vysokými školami, kdy kromě honorovaných soutěží o nejlepší diplomové práce ve stavebních oborech vyhledává nové talenty a stážemi ve firmě je připravuje na budoucí kariéru. V roce 2005 přijala společnost 106 nových absolventů.

Developerská divize Skanska nyní rozběhla projekt Zdravé bydlení – developerské projekty budou stavěny výhradně z materiálů splňujících ještě přísnější kritéria nezávadnosti, než určují obecné normy.

Systematicky také klesá počet pracovních úrazů na stavbách a to jak absolutně, tak v přepočtu na zaměstnance či odpracované hodiny. Počet pracovních úrazů poklesl oproti roku 2004 o 27 % na 88 úrazů, index úrazovosti na 100 zaměstnanců pak meziročně poklesl o 56 % na hodnotu 0,68. Celé české stavebnictví přitom tento index vykazuje ve výši okolo 3,5.

Skanska se zapojila do environmentálních aktivit i v oblasti firemní filantropie. Spojila se s Nadací Partnerství a spolupracuje při zajištění některých aktivit podporovaných tímto největším nevládním donátorem v oblasti ekologie. Do grantového programu Strom života poskytla Skanska v roce 2006 6,1 milionu korun. Rozhodování o podpoře jednotlivých projektů vždy konzultujeme s odborníky. Transparentní dárcovství je už stabilní součástí naší práce, dodává Zdeněk Burda.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).