Hlavní navigace

Skupina Raiffeisen zaznamenala výrazný zisk

V první polovině roku 2003 se mezinárodní finanční skupině Raiffeisen, do níž patří také česká Raiffeisenbank a.s., zvýšil zisk před zdaněním o 40,2 procent. Konsolidovaný zisk stoupl o 45,5 procent a celková bilanční suma zaznamenala nárůst o 8,7 procent. Finanční skupina Raiffeisen a její dceřiné banky ve střední a východní Evropě (SVE) upevnily svou pozici na lokálních trzích. V rámci této strategie došlo k akvizici běloruské Priorbank.

Sdílet

Mezinárodní finanční skupina Raiffeisen, v čele s Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB) dosáhla vynikajících úspěchů a v první polovině roku 2003 zvýšila návratnost kapitálu, návratnost aktiv a poměr výnosů a nákladů, a to i navzdory tomu, že se musela potýkat se stagnující ekonomikou nejen v Rakousku, ale i v dalších zemích Evropy a s oslabenou výkonností kapitálového trhu v prvním čtvrtletí roku 2003.

Celková bilanční suma překonala průměr rakouského bankovním sektoru

Celková bilanční suma finanční skupiny Raiffeisen dosáhla výše 50,5 miliard EUR, což je o 8,7 procent více než ke konci roku 2002. Tento nárůst výrazně překročil růstový trend všech rakouských bank (3,2 %), který zveřejnila rakouská národní banka OeNB a zároveň také překonal průměr rakouského bankovním sektoru za posledních několik let. Výrazně vzrostly zejména úvěry bankám, a to o 28 procent, jakož i vklady zákazníků, kde došlo k nárůstu o 23,3 procent.

Výkonnost RZB zůstala stejná

Výkonnost RZB zůstává stejná: čistý výnosový příjem, po tvorbě rezerv na případné ztráty z úvěrů, a čistý příjem z provizí dynamicky vzrostly (o 19,7 procent na 312,4 milionů EUR a o 32,9 procent na 168,6 milionů EUR), zisk z obchodní činnosti RZB vzrostl o celých osm procent na 134,7 milionů EUR.

Zisk za první pololetí se zvýšil

Zisk před zdaněním se zvýšil zhruba o více než 40 procent ve srovnání s rokem 2002, a to na 165,9 milionů EUR. Výsledkem bylo nárůst konsolidovaného zisku před zdaněním za první polovinu roku o 45,5 procent a výplata pro minoritní akcionáře ve výši 102,9 milionů EUR, zatímco průměrný zisk z běžných aktivit všech rakouských bank (podle rakouských účetních standardů) vzrostl o 12,5 procenta.

Celková bilanční suma se ve SVE zvýšila o 13 procent

K 30. červnu 2003 dosáhla celková bilanční suma dceřiných bank finanční skupiny Raiffeisen ve SVE výše 16,1 miliard EUR, což představuje od konce roku 2002 nárůst o 13,1 procenta. Toto zvýšení bylo způsobeno především organickým růstem skupiny.

Raiffeisenbank výrazně zvýšila svůj zisk i počet klientů

Ke konci 1. pololetí roku 2003 dosáhl zisk po zdanění u Raiffeisenbank a.s. (RBCZ) více než 88 milionů korun (údaje podle CAS), což představuje nárůst o 417% oproti roku 2002, kdy byl na výši 17 milionů korun. Bilanční suma téměř 60 miliard korun představuje zvýšení o 13% oproti stejnému období v roce 2002 (53 miliard). Primární vklady klientů přesáhly 40 miliard korun a oproti polovině roku 2002 se zvýšily o zhruba 34 procent (29,9 miliard). RBCZ navýšila základní kapitál o 500 miliónů na 2,5 miliardy korun.

Další hospodářské ukazatele je možné nalézt v příloze „Key Data at a Glance“ a na webových stránkách Raiffeisenbank a.s.

Čestmír Ondrůšek
Raiffeisenbank a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).