Hlavní navigace

Skupina Home Credit otevřela nové vývojové IT centrum v Ostravě

Skupina Home Credit otevřela v Ostravě své druhé vývojové IT centrum, které bude podporovat IT systémy v sedmi zemích, v nichž Skupina působí. Založení střediska je odpovědí na rychlý růst obchodů Skupiny v Rusku a na Dálném východě. Po dobrých zkušenostech s propojením brněnských vývojářů informačních systémů s tamějšími technickými univerzitami rozhodla Skupina Home Credit umístit i své druhé vývojové středisko do České republiky. Volba padla na Ostravu, město se dvěma technickými univerzitami a s relativně dobrým dopravním propojením obou IT center. Obě vývojová a provozní střediska navzájem propojuje vysokorychlostní síť („ Wide Area Network”), která umožňuje jejich týmům virtuálně sdílet veškeré vybavení.

Hlavním posláním ostravského vývojového centra informačních technologií budou inovace podpůrných aplikací pro spotřebitelské úvěrování a retailové bankovnictví Skupiny, zejména modulů pro uzavírání smluv s klienty, pro ověřování a schvalování úvěrových limitů. Tyto moduly mají kardinální význam pro rychlou obchodní reakci Skupiny na tržní příležitosti v jednotlivých zemích a současně pro řízení rizika spotřebitelského úvěrování. Druhým úkolem ostravského týmu je průběžně inovovat aplikace pro kreditní karty, jejichž funkční charakteristiky chce Skupina rychleji přizpůsobovat typickým potřebám uživatelů v různých zemích.

Současně budou z Ostravy podporovat interní IT systémů pro její obchodní řízení. V hlavním středisku v Brně zůstává vývoj a provoz produktových serverů, zejména systému HomeR a datové infrastruktury. Přestože se během posledních 12 měsíců počet jeho specialistů zdvojnásobil (až na 150 lidí), poptávka obchodních jednotek Home Credit po rychlých inovacích diktuje otevření nové vývojářské kapacity.

Ostravské vývojové středisko tak dále zvýší flexibilitu a spolehlivost IT aplikací Skupiny Home Credit podle požadavků z jednotlivých zemí – Česka, Slovenska, Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu, Číny a brzy již také Vietnamu. Proto se také počítá s poměrně dynamickým nárůstem jeho zaměstnanců: z dnešních deseti lidí na dvojnásobek do konce června a na další dvojnásobek zřejmě už do konce letošního roku.