Hlavní navigace

Sergio Balbinot ze skupiny Generali se stal prezidentem CEA

[Tisková zpráva] Sergio Balbinot, výkonný ředitel italské skupiny Generali, byl včera na valném shromáždění Evropské pojišťovací a zajišťovací federace (CEA) konaném v Aténách jednohlasně zvolen prezidentem této mezinárodní instituce. V této funkci setrvá po dobu tří let. CEA sdružuje 33 národních asociací pojišťoven z celé Evropy.

Sdílet

Sergio Balbinot v průběhu shromáždění přednesl priority svého funkčního období. Soustředil se zejména na oblast Solvency II, nový regulatorní režim pro pojišťovací společnosti, který má vstoupit v platnost na počátku roku 2013. Poukázal na komplexní a složité definování parametrů nové regulace a zdůraznil nutnost nastavit pravidla Solvency II tak, aby ve svém důsledku zvyšovala odolnost a stabilitu pojišťoven v EU.

„Musíme Solventnost II správně chápat. Celé pojišťovací odvětví je připraveno pokrývat svá rizika dostatečnou úrovní kapitálu. Zároveň by to však nemělo poškozovat strategickou roli, kterou toto odvětví plní v moderním hospodářství," řekl Balbinot. "V současném prostředí je práce pojišťoven klíčová při krytí nejrůznějších druhů rizik, při doplňování klesající role státních penzijních systémů, i v roli dlouhodobých a konzervativních investorů,“ dodal nově jmenovaný prezident.

„Všechny tyto klíčové role by mohly být ohroženy, pokud by pravidla Solvency II nebyla nastavena správně. Bezproblémové zavedení Solvency II je proto životně důležité pro evropské pojišťovny, evropské hospodářství i pro ochranu spotřebitelů. CEA udělá vše pro podporu principů rámcové direktivy Solvency II, pro jejich přiměřenost a účelnost ve vztahu k našemu odvětví.“

Sergio Balbinot rovněž nastínil strategii, kterou bude podporovat během svého působení v pozici prezidenta CEA. „Budu spolupracovat s členskými asociacemi CEA na rozvoji nejlepšího možného podnikatelského prostředí pro evropské pojišťovny, budu podporovat nejlepší praxi a snažit se vytvářet prostředí, ve kterém budou moci rozvíjet inovace a růst. Chci také zdůraznit, že dalšími výzvami jsou i diskuse o systémových rizicích na makroekonomické úrovni, debaty o důchodech a rovných podmínkách pro poskytovatele důchodů, i vývoj globálních standardů a účetních pravidel,“ dodal Balbinot.

Balbinot se ve svém prvním projevu předneseném na valném shromáždění delegátů z 33 národních členských asociací rovněž zmínil o zaměření pojišťovacího odvětví na řešení otázek spojených se životním prostředím a změnami podnebí. „Naše federace má zájem o spolupráci s veřejným i soukromým sektorem při definování rámce pro řízení rizik spojených s řešením přírodních katastrof,“ řekl Balbinot. „Pojišťovací sektor má bohaté zkušenosti i znalosti a já se budu snažit hledat způsoby, jakými pojistitelé budou moci spolupracovat s vládními orgány při snižování devastujících následků přírodních katastrof.“

Sergio Balbinot poděkoval odcházejícímu prezidentovi Tommymu Perssonovi, senior poradci švédské největší neživotní pojišťovny Länsförsäkringar AB, za jeho tříleté úspěšné působení ve funkci. „V době probíhajících významných regulatorních změn v našem odvětví je pro evropské pojistitele životně důležité, aby hovořili jedním, silným hlasem. Díky práci Tommyho Perssona má CEA při jednáních pevnou a reprezentativní pozici.“

Tommy Presson ke jmenování Balbinota řekl: „Jsem rád, že mohu předat vedení CEA člověku s tak velkým talentem a zkušenostmi. Během roku, kdy vykonával funkci viceprezidenta, již Sergio Balbinot prokázal, že je připraven aktivně hájit zájmy CEA. Věřím, že pod jeho vedením bude naše federace ještě silnější a úspěšnější.“

Sergio Balbinot je výkonným ředitelem italské pojišťovací skupiny Generali. Ve skupině začal pracovat v roce 1983 a svou kariéru si budoval v několika společnostech v rámci skupiny v Itálii i v zahraničí. Po návratu do sídla Generali v Terstu v roce 1996 byl jmenován náměstkem generálního ředitele v roce 1998 a generálním ředitelem v roce 2000. Od dubna 2002 zastává funkci výkonného ředitele zodpovědného za veškeré mezinárodní pojišťovací aktivity skupiny Generali. Je rovněž zodpovědný za pojistně-technickou oblast a pojistnou matematiku v Itálii i v zahraničí a za výzkum a vývoj v celé skupině.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).