Hlavní navigace

Seminář „Dodavatelsko-odběratelské vztahy z pohledu CSR“

Sdružení Business Leaders Forum organizovalo již čtvrtý seminář na téma společenská odpovědnost firem, tentokrát v úzké spolupráci se společností Škoda Auto. Seminář pro malé a střední podniky s názvem „Dodavatelsko-odběratelské vztahy z pohledu společenské odpovědnosti firem aneb Dlouhodobá spolupráce se vyplácí“ se uskutečnil v prostorách firmy PricewaterhouseCoopers v Praze.

Doba čtení: 2 minuty

Cílem semináře bylo poskytnout náměty pro kultivaci dodavatelsko-odběratelských vztahů zvyšováním důvěry a dlouhodobou spoluprací s partnery. Se svými praktickými zkušenostmi na semináři vystoupil ředitel vnějších vztahů společnosti Škoda Auto, a. s., Radek Špicar a dále pak zástupci špičkových dodavatelů Škody Auto, a to za firmu BRANO GROUP, a.s., Kamil Klapetek, ředitel SBU DS a za firmu BRISK Tábor, a.s. Robin Novobílský a Zdeněk Stach, kteří hovořili o přínosu této spolupráce pro rozvoj jejich firem.

V prezentaci Radka Špicara mimo jiné zaznělo: Společnost Škoda Auto dodržuje principy společenské odpovědnosti a snaží se o vyváženost. Docílit vyváženost všech tří pilířů CSR (oblasti ekonomické, sociální i environmentální) není vždy úplně jednoduché, ale jedině touto formou lze zajistit přínos ze zavádění CSR.

O výhodách na budování dlouhodobých vztahů a vzájemných požadavcích na dodržování principů společenské odpovědnosti hovořili Robin Novobílský a Zdeněk Stach z firmy BRISK Tábor: Naše spolupráce s firmou Škoda Auto začala již v roce 1962, kdy jsme spolupracovali při výrobě vozů ŠKODA 1000MB. Od r. 1995 jsme začali spolupracovat na vývoji zapalovací svíčky a snímače otáček pro vozy ŠKODA FELICIA. Nejen díky dlouhodobé spolupráci, ale i díky tomu, že se jedná o společensky zodpovědnou firmu, máme jistotu včasných a bezproblémových úhrad našich faktur.

Kamil Klapetek z firmy Brano hovořil o tom, že společnost Škoda Auto umožnila raketový růst Brana. V roce 1995 byl obrat Brana 420 mil. Kč a o 11 let později byl konsolidovaný obrat 4,6 miliardy Kč. Hlavním přínosem spolupráce Brano a Škoda Auto není jen růst obratu mezi oběma partnery, nýbrž to, že Škoda Auto byla motorem změn, které umožnily Branu stát se globálním hráčem v segmentu dílů pro autoprůmysl, uvedl na adresu dlouhodobé spolupráce dvou velkých firem ředitel SBU DS BRANO a.s.

O projektu

Projektem „Společenská odpovědnost firem – nový faktor firemní konkurenceschop­nosti“ reaguje Business Leaders Forum na fakt, že povědomí o společenské odpovědnosti firem je v ČR téměř nulové, a to jak mezi MSP tak mezi širokou veřejností. Výjimku tvoří velké korporace, které se s pojmem CSR seznamují díky zkušenostem ze zahraničí, kde CSR tvoří nedílnou součást každodenní praxe. Realizace projektu probíhá za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci programu JPD 3. Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Hlavním cílem projektu je rozšíření principů společenské odpovědnosti firem mezi malé a střední podniky. Chceme podniky v první řadě informovat o významu a přínosu CSR pro ně samé a tak je motivovat k intenzivnější činnosti v této oblasti. Rádi bychom malým a středním podnikům poskytli vedení a nástroje umožňující MSP komunikovat svou politiku společenské odpovědnosti.

V této souvislosti jsme založili pracovní skupinu pro malé a střední podniky působící v Praze, která by měla pomoci MSP v aplikaci a uchopení konceptu CSR, říká projektová manažerka pani Monika Vondráková.