Hlavní navigace

Revitalizace panelových domů se státní podporou

Panelové domy představují přibližně jednu třetinu bytového fondu České republiky. Většina z nich vznikala na přelomu 60. a 70. let a jejich životnost byla plánována na 30–40 let. Konstrukční vady, zanedbávání údržby, odkládání potřebných oprav i samotné stáří domů vedlo k tomu, že v dnešní době velká část panelové výstavby vykazuje značná poškození a rekonstrukce je finančně náročná. Z tohoto důvodu se stát prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) a Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) rozhodl modernizaci zastaralých panelových sídlišť finančně podpořit v rámci speciálního programu Panel. Jako první ze stavebních spořitelen vytvořila úvěrový program na financování oprav a modernizaci panelových bytových domů stavební spořitelna Wüstenrot.

REVIT plus pomůže s rekonstrukcí

Program stavební spořitelny Wüstenrot byl příhodně nazván REVIT a později přejmenován na REVIT plus. Letos byl oceněn v soutěži Zlatá koruna, v níž již několikátým rokem hodnotí jednotlivé finanční produkty odborníci z oboru. Výše úroku překlenovacího úvěru REVIT se pohybuje od 4,5 % ročně a v případě uplatnění dotace z programu Panel se snižuje až na 0,5 %. U úvěru REVIT se obyvatelé rekonstruovaných domů nemusejí obávat zvýšení finančních nákladů, jež by měly nepříznivý dopad na domácí rozpočet.

Příklad:

„Úvěr se splácí z fondu oprav. Pro ilustraci lze uvést půjčku 15 650 000, která byla poskytnuta na rekonstrukci panelového domu z roku 1975 s celkovým počtem 144 bytů. Na obyvatele 2+1 (58 m2) po odečtení státní dotace připadá měsíčně 444 korun a na majitele 3+1 (75 m2) 574 korun,“ říká ing. Helena Dušková, tisková mluvčí stavební spořitelny Wüstenrot.

K REVITU pojištění a úvěry na byt

V programu REVIT plus lze u společnosti Wüstenrot sjednat též 36% slevu při uzavření komplexního pojištění bytového domu, jež se vztahuje na živelní události, pojištění skleněných výplní, ale i na vedlejší stavby, chodníky a ploty. Pro ty, kteří chtějí kromě celkové rekonstrukce zvýšit i komfort bydlení ve vlastním bytě, spořitelna nabízí v rámci tohoto programu zvýhodněnou půjčku na modernizaci bytových jednotek. Při uzavření stavebního spoření může jednotlivec získat až 200 000,– korun bez akontace i bez zajištění, přičemž se úroková sazba snižuje o 1,8 % ročně.

Spolupráce Wüstenrotu se státním programem Panel

Z programu Panel je možné čerpat dotaci pouze na revitalizaci panelových bytových objektů. Podle Heleny Duškové uzavřela stavební spořitelna Wüstenrot ve spojení s Panelem v roce 2005 nejvíce úvěrů ze všech finančních institucí. Pro letošní rok se předpokládá objem prostředků vynaložených na rekonstrukce bytových domů u této spořitelny asi 2 miliardy korun. „Do konce června jsme poskytli úvěry REVIT v celkovém objemu 800 milionů korun. Do 31.prosince 2006 očekáváme, že z prostředků půjčených spořitelnou Wüstenrot bude financováno přibližně 500 oprav panelových domů,“ říká Helena Dušková. Stát poskytuje v rámci Panelu účelovou podporu, která v současné době dosahuje snížení úroků z úvěrů až o 4 procentní body. Dotace SFRB na opravu panelových domů se vztahuje na úvěr (nebo jeho část) do částky 5500 Kč na 1 m2 podlahové plochy bytu.

Jaké opravy lze z Panelu hradit?

Cílem programu Panel je za pomoci bankovních institucí a stavebních spořitelen zajistit obyvatelům domů celkově bezpečné a kvalitní bydlení. Panel se zaměřuje na rozsáhlejší opravy domů, které byly postaveny podle jedné z typizovaných konstrukčních soustav. Rekonstrukce domu předpokládá značné úspory energií (v některých případech se může jednat až o 50% snížení tepelné spotřeby). Konkrétně lze dotaci poskytnout například na sanaci statických poruch nosné konstrukce, zateplení obvodového pláště a střech, opravu lodžií a balkónů, vnitřních stěn a stropů, rekonstrukci rozvodů plynu, elektřiny a vody a modernizaci otopné soustavy. Kromě těchto rekonstrukcí je možné z programu Panel financovat též instalaci nového výtahu, opravu vstupních prostor včetně výměny osvětlení a schránek, rekonstrukci schodiště, ale také opravu domovních vstupů včetně zabezpečení proti vandalům, modernizaci bytového jádra nebo dveří do bytů.

Bankovní záruka

Podpora státu není omezena jen finanční dotací na úrok z úvěru. Vztahuje se také na bankovní záruku, kterou poskytuje ČMZRB. ČMZRB navázala spolupráci s vybranými bankami a stavebními spořitelnami, které poskytují úvěry na rekonstrukce panelových bytových domů, jako je právě stavební spořitelna Wüstenrot. Záruku od ČMZRB je možné získat až na 80 % nesplacené jistiny úvěru. Tato skutečnost nejen usnadní subjektům úvěr získat, ale zvyšuje i bonitu klientů, která se může promítnout i do výše úrokové sazby.