Hlavní navigace

Rekordy stavební produkce pokračovaly

Celková stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v březnu meziměsíčně reálně o 1,4 % vyšší. Meziročně vzrostla ve stálých cenách o 26,4 %. Stavební úřady vydaly 9 449 stavebních povolení, jejichž počet meziročně vzrostl o 3,6 %. Orientační hodnota povolených staveb byla 36,2 mld. Kč a meziročně vzrostla o 76,3 %.

Sdílet

Celková stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v březnu meziměsíčně reálně o 1,4 % vyšší. Trend meziměsíčně vzrostl o 2,5 %.

Vývoj celkové stavební produkce

Celková stavební produkce v březnu meziročně vzrostla ve stálých cenách o 26,4 %, po vyloučení vlivu pracovních dní vzrostla o 28,3 % (v březnu 2007 bylo o 1 pracovní den méně) a očištěná od sezónních vlivů byla vyšší o 23,9 %. Ve srovnání se stejným obdobím 2006 se zvýšily objemy stavebních prací ve všech rozhodujících směrech výstavby. Celková stavební produkce již čtvrtý měsíc meziročně roste dvouciferným tempem. Vysoké tempo růstu zaznamenalo především pozemní stavitelství. Velmi příznivé počasí (průměrná denní teplota byla v březnu 2007 o 4,9 °C meziročně vyšší) umožnilo stavbařům i v tomto měsíci provádět veškeré stavební práce.

Stavební práce podle dodavatelských smluv u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně vzrostly ve stálých cenách o 25,9 %. Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace zaznamenaly růst o 26,7 % (příspěvek 22,7 procentních bodů), v tom pozemní stavitelství vzrostlo o 32,7 % (příspěvek 19,0 p.b.) a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 13,8 % (příspěvek 3,7 p.b.). U oprav a údržby stavební práce vzrostly o 10,8 % (příspěvek 1,1 p.b.). Pokles o 13,8 % zaznamenaly ostatní práce (příspěvek –0,1 p.b.). Stavební práce v zahraničí se meziročně zvýšily o 54,7 % (příspěvek 2,2 p.b.).

Počet zaměstnanců ve stavebních firmách, které měly 20 a více zaměstnanců, vzrostl o 0,6 %*) proti březnu roku 2006. Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců byla 23 063 Kč a meziročně se zvýšila o 11,0 % (reálná mzda vzrostla o 8,9 %). Průměrná hodinová mzda byla 151 Kč a proti stejnému období 2006 vzrostla o 12,1 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance se zvýšila o 25,1 %. Produktivita práce na jednu odpracovanou hodinu vzrostla o 26,3 %.

Stavební úřady v březnu 2007 vydaly 9 449**) stavebních povolení (v tom 5 157 pro nové stavby a 4 292 pro změny dokončených staveb). Počet stavebních povolení meziročně vzrostl o 3,6 %.

Orientační hodnota staveb povolených v březnu 2007 byla 36,2 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím 2006 vzrostla o 76,3 %. Nová výstavba v hodnotě 27,9 mld. Kč se meziročně zvýšila na více než dvojnásobek (příspěvek 71,6 procentního bodu). Změnou dokončených staveb vzniknou stavby v hodnotě 8,3 mld. Kč (nárůst o 13,1 %, příspěvek 4,7 p.b.). Více než čtyřnásobný nárůst orientační hodnoty stavebních povolení byl u nových staveb nebytových budov (příspěvek 49,7 p.b.). O zhruba dva a půl násobek vzrostla hodnota nových ostatních staveb (příspěvek 18,4 p.b.). U nebytových budov se jednalo zejména o stavební povolení finančně nákladných nových výrobních hal včetně technologie. U ostatních staveb pak pokračování ve výstavbě dálnic a silnic. Jediný meziroční pokles orientační hodnoty stavebních povolení o 32,3 % byl u staveb pro životní prostředí (příspěvek –4,1 p.b.).

Stavební úřady povolily výstavbu 3 609 bytů, což bylo o 840 bytů více (nárůst o 30,3 %) než v březnu 2006. Z toho novou výstavbou vznikne 3 020 bytů (o 845 bytů více) a změnou dokončených staveb 589 bytů (o 5 bytů méně). Orientační hodnota nově povolených bytů v bytových domech byla 7,3 mld. Kč. Stavební úřady dále povolily výstavbu budov s podlahovou plochou 664,7 tis. m2 (růst o 3,0 %), v tom u bytových budov se zvýšila o 44,0 %, naopak u nebytových budov poklesla o 28,9 %. Průměrná podlahová plocha u nové bytové výstavby byla 124,3 m2 s orientační hodnotou 18,4 tis. Kč za 1m2.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem vzrostl v únoru 2007 v EU 27 meziroční index stavební produkce (ISP) po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 9,2 %, z toho pozemní stavitelství o 8,1 % a inženýrské o 10,2 %. Z členských států, za které byla data dostupná, se ISP nejvýše zvýšil v Polsku o 57,1 %, Slovinsku o 31,0 %, Německu o 30,7 % a Slovensku o 25,6 %. Pokles ISP o 6,6 % byl v Portugalsku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).