Hlavní navigace

Ratingová agentura Moody's zvýšila hodnocení finanční síly Komerční banky na stupeň D z původního D-

Praha, 4.července - Ratingová agentura Moody's zvýšila hodnocení finanční síly Komerční banky na stupeň D z původního D-. Toto hodnocení bude mít i nadále pozitivní výhled. Ratingová hodnocení dlouhodobých (A1) a krátkodobých závazků (Prime-1) byla ponechána nezměněna, což odráží podporu Société Générale, která je hodnocena stupni Aa3, Prime-1 a B, a která vlastní v KB většinový 60% podíl. Zvýšení ratingu finanční síly uzavřelo roční přehodnocení ratingu Komerční banky, které agentura Moody's zahájila 6. června 2003.

Jak uvedla agentura Moody's, její rozhodnutí odráží příznivý vývoj v Komerční bance po restrukturalizaci, uskutečňované po převzetí francouzskou Société Générale v říjnu 2001. Restruk­turalizace zahrnovala především reorganizaci distribuční sítě, novou segmentaci klientů, nabídku nových služeb a produktů a posílení systémů řízení rizik.

Moody's ocenila pokrok banky při zavádění nové firemní identity a rozvoj jejích aktivit na retailovém trhu. S téměř miliónem individuálních klientů je Komerční banka třetí největší retailovou bankou v České republice. Retailové úvěry zaznamenaly v roce 2002 a v první polovině roku 2003 silný nárůst a nyní se na portfoliu úvěrů Prémiové banky podílejí více než 22 procenty. Stejně jako u ostatních českých bank byly v případě Komerční banky hlavním faktorem tohoto nárůstu hypoteční úvěry.

Moody's ponechávají ratingu finanční síly Komerční banky pozitivní výhled na základě očekávání dalších příznivých dopadů plynoucích z dokončení restrukturalizace portfolia špatných úvěrů, centralizace podpůrných systémů, zlepšení přístupu ke klientům a ze zvýšení prodejní kapacity banky. To vše by bance mělo pomoci posílit její pozici na trhu.

Komerční banka je třetí největší bankou v České republice, její celková aktiva dosáhla na konci roku 2002 výše 446 miliard Kč.

Marie Petrovová
Tisková mluvčí KB