Hlavní navigace

Raiffeisenbank loni zvýšila zisk o 42% na 1,99 miliardy

[Tisková zpráva] Rok 2009 byl nejen nejúspěšnější, ale i nejnáročnější v historii Raiffeisenbank v České republice.

Sdílet

"I v době krize se nám podařilo pokračovat v našem růstu, prudce jsme zvýšili zisk a nadále máme nejspokojenější klienty na trhu. Rád bych klientům poděkoval za projevenou důvěru, stejně tak děkuji i všem zaměstnancům za perfektní práci v loňském roce,“ komentoval výsledky generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank Lubor Žalman.

„Hlavním úspěchem pro nás bylo, že se nám podařilo udržet vysokou důvěru klientů, která se odrazila v dalším růstu vkladů. Zároveň došlo k mírnému nárůstu úvěrového portfolia. Hlavním zdrojem příjmů jsou úrokové výnosy, které odrážejí rekordní prodeje z předchozích let,“ vysvětlil Lubor Žalman.

„K našemu loňskému nárůstu zisku přispělo v loňském roce i efektivní řízení rizik, důsledné vymáhání a kontrola nákladů. To vše přispělo k rekordnímu téměř dvoumiliardovému zisku, k posílení banky a ke zlepšení ukazatelů výkonnosti, jako je např. návratnost kapitálu,“ uvedl Lubor Žalman.

„Rok 2010 bude pro české banky zřejmě ještě obtížnější. Očekáváme postupný růst nezaměstnanosti a s tím související nárůst nesplácených úvěrů u domácností. Zároveň by ale mohlo dojít k prvním známkám oživení ve firemním sektoru, což pro nás znamená jediné: chceme více než v loňském roce úvěrovat dobré a životaschopné projekty,“ dodal k výhledům na rok 2010.

BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA ROK 2009

ČISTÝ ZISK

Čistý zisk banky meziročně vzrostl o 42 procent na 1,99 miliardy korun.

VKLADY A ÚVĚRY

Celková aktiva vzrostla meziročně o 6 procent na 193,5 miliardy korun. K růstu došlo především díky klientským vkladům, které narostly o 16 procent na 130,1 miliardy korun. Jen v posledním čtvrtletí pak vklady vzrostly o dvanáct miliard korun. Mírně vzrostlo i úvěrové portfolio banky, celkové úvěry ke konci roku dosáhly 142,8 miliardy, což je meziročně o tři procenta více. V samotném čtvrtém čtvrtletí se úvěrové portfolio banky zvýšilo o dvě miliardy.

NÁKLADY

Snižování provozních nákladů bylo pro banku jednou z hlavních priorit roku 2009. Provozní náklady  tak přes pokračující růst banky meziročně klesly o 4,5 procenta na 4,28 miliardy korun. Úspor banka dosáhla v ostatních správních nákladech (pokles o 15,4%), a to především v nákladech na informační technologie či na outsourcing, nikoli v nákladech na zaměstnance (meziroční nárůst o 3,3%).

KAPITÁL

Vlastní jmění banky meziročně vzrostlo o 14% na 13,2 miliardy korun. Kapitálová přiměřenost banky zůstala stabilně vysoká na úrovni 11%. Došlo k  výraznému zlepšení poměrových ukazatelů, poměr nákladů a výnosů se zlepšil na 52,5% a návratnost kapitálu před daní (ROE) dosáhla 25,3%. Cílem banky je výkonnostní ukazatele i v roce 2010 dále zlepšovat.

ŘÍZENÍ RIZIK 

Do konce roku banka vykázala ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek ve výši 1,87 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 38 %. Nárůst nákladů na rizika souvisí se zhoršením ekonomické situace a s nárůstem objemu nesplácených úvěrů. V roce 2009 Raiffeisenbank výrazně posílila a zlepšila proces vymáhání. V této oblasti dochází k zefektivnění procesů, k využívání nových nástrojů, např. elektronických aukcí a k personálnímu posílení vymáhacích týmů.

STRUKTURA VÝNOSŮ

Nárůst nákladů na rizika je kompenzován růstem úrokových výnosů, a to meziročně o 21% na 6,3 miliardy korun. To je dáno především rostoucím počtem klientů a souvisejícím nárůstem depozit a úvěrů. Naopak příjmy z poplatků meziročně vzrostly pouze o 2% a na 1,62 miliardy ko­run.

HLAVNÍ NEFINANČNÍ UDÁLOSTI ZA ROK 2009:

•    Důraz na kvalitu obsluhy: v rámci projektu Customer Service Excellence se banka zaměřila na zvýšení spokojenosti obsluhovaných klientů, právě to je jedna z hlavních cest, kterou se chce banka odlišit od konkurence. Zároveň došlo k dalšímu rozšiřování pobočkové sítě, především v Praze a velkých městech. Ke konci roku banka měla 104 poboček.

•    Spokojenost klientů je stále nejvyšší v České republice. Podle celoevropsky uznávaného průzkumu TRIM indexu hodnotícího spokojenost a retenci klientů spokojenost klientů RB v době krize vzrostla a je nejvyšší v ČR (zdroj: TNS Aisa, červenec 2009).

•    V prestižní soutěži Banka roku Raiffeisenbank letos opět získala titul pro „Nejdynamičtější banku roku“. Účet eKonto obhájil titul „Účet roku“, v hlavní kategorii „Banka roku“ Raiffeisenbank po loňském vítězství letos získala 3. místo. Banka se rovněž stala Nejlepší bankou v ČR podle uznávaného mezinárodního časopisu Global Finance.

•    Pokračující zavádění nových produktů a služeb. Banka se v loňském roce zaměřila především na depozita: eKonto Garant kombinuje výhody spořicího účtu a termínovaného vkladu, vydávala nové emise prémiových dluhopisů a HZL. Podnikatelům nabídla např. nový typ podnikatelského účtu eKonto Mikro Prémium, kde podnikatelé kromě vedení účtu a dalších služeb mohou získat zdarma i transakce. V úvěrové oblasti Raiffeisenbank spustila např. věrnostní program ke kreditním kartám či umožnila půjčky přes internet.

•    Pokračující snižování či rušení některých poplatků. Banka loni zrušila např. poplatek  za nadměrný vklad hotovosti či poplatek za blokaci karty. Rovněž navýšila bonus placený klientům eKonta na 20 Kč měsíčně.

•    Charitativní rozměr eKonta nese první výsledky. Majitelé eKonta se mohou vzdát zasílané 20 Kč ve prospěch jednoho ze čtyř charitativních subjektů (Pomozte dětem!, Konto bariéry, Český červený kříž a H.Stepic CEE Charity). Doposud takto na účty charity bylo připsáno více než 600.000 korun.

•    Zaměstnanci: nastartování konceptu firemního dobrovolnictví, zřízení firemní školky – zaměstnanci odpracovali v druhé polovině roku 2009 přes 700 dobrovolnic­kých hodin.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).