Hlavní navigace

Průzkum Ernst & Young: Jen polovina projektů v České republice skončí včas a s původním rozpočtem

Praha, 29. března 2006 – Společnost Ernst & Young provedla průzkum zaměřený na projektové řízení ve firmách v České republice. Průzkum mimo jiné ukázal, že firmy realizují projekty poměrně často, avšak jen polovina z nich je realizována v původně plánovaném termínu a bez překročení nákladů. Přibližně 40 % firem dle průzkumu využívá pro řízení projektů specializovaných projektových manažerů, téměř polovina má specializovanou organizační jednotku – projektovou kancelář.

Sdílet

Průzkum realizovala společnost Ernst & Young na konci roku 2005. Zúčastnily se jej téměř čtyři desítky firem, z nichž 80 % mělo více než 500 zaměstnanců. Průměrné roční tržby zúčastněných firem dosahovaly téměř 6,5 mld. Kč. Velká většina těchto firem (89 %) působí kromě ČR také v zahraničí.

„Zejména větší firmy se setkávají stále častěji s náročnými úkoly, k jejichž vyřešení je potřeba speciálního projektu. Obecně se realizace projektů daří, velmi často však se zpožděním či s navýšením nákladů,“ zhodnotil výsledky průzkumu Jan Fanta, partner Ernst & Young. „Příčin tohoto stavu je více. Za jednu z nejdůležitějších však považuji to, že projekty často vedou lidé, kteří jsou sice odborníky na obsah daného projektu, ale chybí jim znalosti z oblasti projektového řízení, které jsou pro úspěšnou realizaci klíčové,“ dodal.

Typický projekt, který firmy v ČR realizují, se svými náklady pohybuje pod hranicí 100 tisíc dolarů (přibližně 2,4 mil. Kč) a jeho realizace trvá mezi 3 až 12 měsíci. Realizované projekty se nejčastěji zaměřují na oblast IT, zlepšení v oblasti interních procesů a organizace a na vývoj nových produktů.

Vzhledem ke své náročnosti je často realizace projektů spojena s komplikacemi. Podle průzkumu jen necelá polovina započatých projektů končí v předpokládaném termínu a bez překročení rozpočtu. 46 % projektů je dokončeno se zpožděním, u 35 % dochází k překročení rozpočtu. Průměrné zpoždění i průměrné navýšení nákladů se shodně pohybuje okolo pětiny plánovaného času či rozpočtu. Přibližně v 5 % se projekt nepodaří dokončit vůbec. „Mezi pět nejfrekventova­nějších příčin zmaření projektů patří: změny rozsahu či zadání, nedostatečná podpora vrcholového vedení, nedostatečný či příliš optimistický rozpočet či časový plán, nemotivující podnikatelský záměr (business case) a problémy v komunikaci,“ řekl Petr Knap, Senior Manager Ernst & Young.

Velikost typického projektového týmu se pohybuje mezi 5 až 10 lidmi. Pouze 40 % společností používá pro vedení projektů specializovaných projektových manažerů. Manažery projektů zhodnotila téměř polovina respondentů jako obvykle odborně fundované, co se týče předmětu projektu, domnívali se však zároveň, že jim chybí dostatečné schopnosti pro řízení projektu. Přibližně polovina respondentů uvedla existenci projektové kanceláře, v níž pracuje v průměru 2,5 zaměstnance (ekvivalent 2 zaměstnanců na plný úvazek a jednoho na poloviční).

Nejrozšířenějším standardem vedení projektu jsou metodiky Project Management Institute (PMI). Mezi nejčastější nástroje, používané při projektovém řízení, patří projektové plány a harmonogramy, odhady nákladů, zprávy o postupu prací a určení projektových odpovědností. Mezi nejvíce používané nástroje naopak nepatří řízení rizik a komunikační plány.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).