Hlavní navigace

Průběh zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2006

Ministerstvo financí na základě aktuálního stavu zpracovávání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006 eviduje k 28. dubnu 2007 zpracovaných 1,55 mil. daňových přiznání. Z tohoto počtu obsahuje 822 tis. daňových přiznání institut společného zdanění manželů. Oproti stejnému období loňského roku tak byl zaznamenán nárůst o zhruba 30%.

Doba čtení: 1 minuta

Do pondělí 30. dubna 2007 vrátily finanční úřady přeplatky na dani přibližně 411 tisícům párům s dětmi, které uplatnily institut společného zdanění manželů v odhadované výši 6 mld. Kč. Učinily tak v případě, že žadatelé neměli nedoplatky na jiné dani u svého finančního úřadu nebo požadavek na úhradu nedoplatku neuplatnil jiný finanční úřad.

U zbývajících žadatelů o vrácení přeplatku shledal příslušný finanční úřad nedostatky, pro které může být lhůta pro vrácení přeplatku prodloužena na nezbytně nutnou dobu za účelem jejich odstranění. Je proto nutné upozornit, že v této fázi průběh daňového řízení a zvláště jeho úspěšné ukončení záleží v plné míře na spolupráci poplatníka s příslušným finančním úřadem.