Hlavní navigace

Projekty podporované EU výrazně usnadní komunikaci s klienty

[Tisková zpráva] Dva významné projekty financované z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR realizuje v současné době Česká správa sociálního zabezpečení.

Sdílet

Jedná se o projekty v rámci priorit Smart Administration – Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby a jejich cílem je modernizace procesů, posílení institucionální kapacity ČSSZ, celkové zlepšení komunikace s klienty.

1. Projekt „Zpracování analýz pro projekt Elektronická neschopenka včetně elektronického hlášení změn v průběhu pracovní neschopnosti“

Výsledkem prací bude dokončení odborné projektové a technické dokumentace pro uvedený projekt. Hlavním cílem projektu je zavedení elektronické komunikace mezi lékaři, pojištěnci, zaměstnavateli a orgány nemocenského pojištění při hlášení vzniku dočasné pracovní neschopnosti a změn v jejím průběhu, při zpracování žádostí o výplatu dávek nemocenského pojištění a při hlášení ukončení dočasné pracovní neschopnosti

Přínos projektu spočívá především ve snížení administrativní zátěže – přechod z papírové na elektronickou komunikaci při vybraných činnostech souvisejících s prováděním nemocenského pojištění. Finální podoba studie proveditelnosti bude dokončena v průběhu června 2010.

2. Projekt „Zpracování analýz pro projekt Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek“

Výsledkem provedených analytických prací bude studie proveditelnosti a podrobný návrh technického řešení vlastního projektu – elektronické podatelny a výpravny v návaznosti na datové schránky a elektronickou spisovou službu ČSSZ v rámci eGovernmentu. Z této dokumentace bude vycházet zadání pro výběrové řízení na dodavatele projektu a pro jeho další realizaci. Vlastní projekt by měl být uveden do praxe v období let 2011–2012.

Oba uvedené projekty jsou součástí aktivit České správy sociálního zabezpečení, která se již dříve úspěšně zapojila do programů Evropské unie – Phare, tedy projektů realizovaných v rámci pomoci novým členským státům před vstupem do Evropské unie. Dále se ČSSZ účastnila programů EU Transition Facility zaměřených na mezinárodní výměnu zkušeností, posílení kapacity ČSSZ a bezpečnosti informačních systémů sociálního pojištění.

ČSSZ působí od 1. května 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU, jako instituce příslušná k výplatě starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů, pro peněžité dávky vyplácené v případě nemoci, v mateřství a posuzuje příslušnost k právním předpisům. Působí jako kontaktní orgán pro všechny výše uvedené oblasti za celou Českou republiku.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).