Hlavní navigace

Projekt EU přispěl ČSSZ k posílení výběru pojistného

Posílení kapacity České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení. To je název twinningového projektu EU, který v těchto dnech končí v ČSSZ. Projekt ČSSZ realizovala ve spolupráci s Německou správou důchodového pojištění pro Vestfálsko (DRV). Analýza systému výběru pojistného v rámci ČSSZ potvrdila, že kvóta úspěšnosti výběru pojistného je vysoká a že kontrolu výběru pojistného provádí ČSSZ efektivně.

Sdílet

Cílem projektu, zahájeného v březnu 2008, bylo zlepšit, posílit a koordinovat systém výběru pojistného na sociální zabezpečení v mezinárodním kontextu. Proces a postup výběru pojistného, realizovaný Českou správou sociálního zabezpečení jako jediným subjektem oprávněným k této činnosti v České republice, vyhodnotili němečtí experti jako systémovou výhodu. Německá strana posoudila rozvoj ekonomického informačního systému (EKIS) ČSSZ v kontextu evropských zkušeností. EKIS ČSSZ je nastaven tak, aby byl schopen přijmout data z jiných aplikací včetně aplikace pro výběr pojistného. Stávající technický rámec výběru pojistného ČSSZ splňuje požadavky na bezpečný postup a samozřejmě také požadavky stanovené směrnicemi EU.

Zaměstnanci ČSSZ, rovněž pod vedením německých expertů, absolvovali semináře o aktuální praxi v oblasti výběru pojistného s ohledem na pravidla Evropské unie, dále například na vymáhání dluhů ze zahraničí či výběr pojistného od subjektů zřízených nebo žijících na územích jiných členských států. Školení se také zaměřila na budoucí propojení nové aplikace výběru pojistného do integrovaného ekonomického informačního systému ČSSZ.

ČSSZ vybírá pojistné na důchodové a nemocenské pojištění a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti. Pojistné tvoří víc než třetinu příjmů státního rozpočtu ČR a ČSSZ je ve výběru pojistného dlouhodobě velmi úspěšná.

Projekt přispěl k mezinárodní výměně zkušeností se systémem výběru pojistného. ČSSZ získala užitečné know-how od zkušenější instituce při aplikaci jednotlivých „evropských“ nařízení v rámci spolupráce s členskými státy EU. Pro efektivnější výběr pojistného se zahraniční účastí se očekává koncem roku 2008 schválení jednoznačných evropských pravidel.

Projekt „Posílení kapacity ČSSZ v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení“ se uskutečnil v rámci programu EU Transition Facility za účasti dvou partnerských institucí – za Českou republiku Česká správa sociálního zabezpečení, za Spolkovou republiku Německo pak Německá správa důchodového pojištění pro Vestfálsko (DRV). Náklady na projekt činí 200 tisíc EUR.

ČSSZ se aktivně zapojila do programu Evropské unie Transition Facility. Jeho součástí jsou v současné době další projekty určené pouze ČSSZ. První se týkal auditu funkčnosti a bezpečnosti informačních systémů sociálního pojištění. Druhý – „Posílení kapacity ČSSZ v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení“ – právě končí. A několik dalších se připravuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).