Hlavní navigace

Projekt EU MANAGEMENT se úspěšně uzavírá

Projekt EU MANAGEMENT - Vzdělávací kurzy a podpůrný nástroj pro projektový management a administraci projektů s vazbou na Strukturální fondy ČR – který byl realizován od února 2006, bude úspěšně dokončen 31.1.2008.

Sdílet

Tento projekt, jehož cílem je vytvořit pro cílové skupiny podporu v oblasti praktického projektového managementu, byl realizován v rámci programu Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II hl. město Praha.

Příprava a realizace projektu vycházela z předpokladu, že by se čeští podnikatelé měli stát motorem prosperující evropské ekonomiky. V českých poměrech se však zatím aktivity těchto subjektů v některých směrech plně nerozvinuly. České subjekty se mimo jiné málo uplatňují v oblasti čerpání prostředků z fondů a programů EU. Projekt EU Management dává svým absolventům možnost získat dovednosti a znalosti, které jim umožní se v této oblasti uplatnit.

V rámci projektu byla vytvořena internetová platforma EU Management pro projektový management, která obsahuje některé nástroje a pomůcky, které mohou příjemci dotací ze Strukturálních fondů využívat při realizaci vlastních projektů (včetně komunikace a koordinace mezi partnery, možnosti využívat manuály a příručky a možnosti dalších konzultací). Tato platforma byla v rámci projektu užívána především jako výuková pomůcka.

V návaznosti na vytvoření této platformy bylo realizováno pět cyklů prezenčních a on-line školení, zaměřených na oblast projektového managementu. Absolventům kurzů je do konce ledna 2008 zdarma poskytován tzv. mentoring (poradenství a konzultace).

Projekt byl určen pro zaměstnance, odborové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, zaměstnavatele (zejména malé a střední podniky) a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Školení se skládalo ze čtyř modulů: 1) Poskytnutí podpory, partnerství, rozpočet projektu a finanční řízení, účetnictví projektu a dokladování, pracovně – právní vztahy, 2) Výběrová řízení, veřejné zakázky, monitorovací zprávy, formy kontroly projektu, publicita, 3) Užívání internetové platformy pro management projektu a 4) Projektové řízení a závěrečná zkouška. Projektová školení úspěšně absolvovalo 90 účastníků.

Řešiteli projektu byli EDUCEU o.s. a Czech Efficient Learning Node o.s.

Občanské sdružení EDUCEU je sdružením profesionálních projektových poradců a managerů. Bylo založeno v roce 2004 a vyvíjí aktivní činnost v oblasti přípravy a realizace projektů financovaných z evropských komunitárních programů a Strukturálních fondů. Ve svých aktivitách se v této oblasti také zaměřuje na poradenskou činnost pro neziskové organizace a pro podnikatelské subjekty.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).