Hlavní navigace

Projednávání novely zákona o stavebním spoření v PSP ČR

Zástupci Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) vystoupili dne 15. 9. 2003 v rámci odborného semináře na téma stavebního spoření v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Seminář uspořádal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí jako přípravu na projednávání novely zákona o stavebním spoření na schůzi výboru a ve druhém a třetím čtení na zářijové plenární schůzi Poslanecké sněmovny.

Sdílet

Mag. Kurt Matouschek, předseda AČSS a předseda představenstva Raiffeisen stavební spořitelny, a. s., ve svém referátu sdělil zkušenosti s fungováním systému stavebního spoření v Rakousku a Německu. Připomněl některé momenty vývoje systému u našich sousedů, ze kterých se můžeme poučit. Příliš radikální změny na Slovensku a v Rakousku znamenaly ohrožení stability systému a vedly k návratu k předchozím parametrům v řádu několika měsíců. Dlouhodobým důsledkem však bylo oslabení důvěry ze strany veřejnosti v celý systém.

Dr. Petr Kielar, člen představenstva Českomoravské stavební spořitelny, a. s., poukázal ve svém příspěvku na rizika vývoje systému stavebního spoření, která mohou nastat po provedení plánovaných změn. Upozornil na základní principy fungování a nebezpečí plynoucí z jejich nerespektování. Takovým nebezpečím je například zavedení odlišné výše státní podpory pro různé skupiny klientů. Před tímto řešením AČSS důrazně varuje jako před nebezpečným experimentem. Podobné opatření by navíc představovalo neúměrné zvýšení technicko-administrativní náročnosti pro ministerstvo financí, stavební spořitelny a v neposlední řadě také pro klienty.

Na konkrétních číslech bylo dokumentováno to, že stavební spoření stále více plní svoji roli při financování výstavby nových bytů či domů, koupě starších bytů a ve značné míře také rekonstrukce a modernizace bytového fondu. Dokladem této skutečnosti je nárůst objemu poskytnutých úvěrů za první pololetí roku 2003, který činil cca 50 % oproti stejnému období loňského roku. Tento trend bude pokračovat i do budoucna.

Jako nesystémové opatření bylo prezentováno s ohledem na bytovou situaci v ČR stanovení věkové hranice 15 let pro vstup do systému státní podpory. Toto opatření působí diskriminačně, ve svém důsledku snižuje zájem rodičů začít včas spořit na bydlení svých potomků, čímž přinejmenším oddaluje jejich šanci na vlastní bydlení.

V následné diskusi, jíž se účastnili i zástupci ostatních stavebních spořitelen, byl zmíněn i návrh AČSS na stanovení výše státní podpory na 18 % z 25 000 Kč. Bylo poukázáno na fakt, že původně navrhované snížení na 15 % považuje AČSS za hraniční hodnotu. Případný krok pod hranici 15 % by mohl z dlouhodobého hlediska znamenat ohrožení stability systému. Dále byla nastolena otázka usnadnění a zjednodušení přístupu klientů k úvěrům. Úprava zákona v tomto smyslu nemá dopad do státního rozpočtu a přispěla by k větší možnosti využití akumulovaných prostředků v systému stavebního spoření k financování bydlení, a tím ke zlepšování bytové situace občanů České republiky.

AČSS věří, že odborný seminář přispěje k lepšímu porozumění systému stavebního spoření a jeho fungování a že diskutované připomínky budou při další parlamentní diskusi a hlasováních o zákonu zohledněny AČSS doufá, že provedení nutných úspor veřejných financí neohrozí dobře fungující systém stavebního spoření, který dnes představuje stabilní a zdravý pilíř českého finančního sektoru.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).