Hlavní navigace

Prohlášení společnosti UNIPETROL

UNIPETROL, a.s., je překvapen stížnostmi společnosti Goldenfrazil Limited, protože na valné hromadě UNIPETROLU, která se konala v dubnu 2006, nepodala žádný oficiální protest ani žádný návrh k anulování rozhodnutí společnosti UNIPETROL, stejně jako ani další minoritní akcionáři.

Pokud minoritní akcionáři zpětně napadají platnost, průběh i výsledky valné hromady, UNIPETROL chápe tento postup jako velmi nestandardní, ale respektuje ho. Analyzujeme daná obvinění a budeme znovu hledat utvrzení, že všechny právní předpisy a postupy během mimořádné valné hromady byly splněny. UNIPETROL hodlá spolupracovat s Českou národní bankou i Burzou cenných papírů Praha a je připraven poskytnout veškerá vysvětlení. Věříme, že se ukáže, že společnost UNIPETROL jednala správně.

Společnost UNIPETROL se zaručuje, že její statutární orgány konají vždy v souladu se zákonem a dle pravidel corporate governance (kodex správy a řízení společnosti). Zároveň chceme zdůraznit, že veškeré kroky společnosti UNIPETROL včetně nakládání s aktivy jsou řízeny našimi nejlepšími zkušenostmi s důrazem na dlouhodobou stabilitu a zájmy akcionářů.