Hlavní navigace

90 % firem, které přispívají zaměstnancům na penzijní připojištění, považuje tento produkt za faktor motivace zaměstnanců a nástroj snížení jejich fluktuace

Penzijní připojištění hraje stále větší roli v personální politice tuzemských zaměstnavatelů. Podle průzkumu Penzijního fondu Komerční banky jej považuje za významný faktor motivace zaměstnanců a snížení jejich fluktuace 90 % tuzemských firem. Příspěvek zaměstnavatele získávalo k 30. 6. 2007 v České republice více než 880 tisíc zaměstnanců.

Sdílet

„Příspěvek zaměstnavatele je v současnosti sjednán u přibližně čtvrtiny všech uzavřených smluv v České republice. Lze očekávat, že se tento podíl bude zvyšovat spolu s tím, jak začnou výhod penzijního připojištění využívat také menší zaměstnavatelé a živnostníci,“ uvedl předseda představenstva a výkonný ředitel Penzijního fondu Komerční banky Pavel Jirák.

Z výsledků ankety mezi 50 společnostmi různé velikosti a z různých ekonomických oborů vyplývá, že 43 % firem, které poskytují příspěvek zaměstnavatele, přispívá plošně všem zaměstnancům. Pouze 5 % oslovených společností poskytuje příspěvky selektivně – nejčastěji managementu společnosti. Zbylých 52 % společností poskytuje příspěvek při splnění určitých podmínek – například v závislosti na počtu odpracovaných let ve společnosti, typu úvazku nebo výkonnosti zaměstnance.

Pokud firma nabízí příspěvek zaměstnavatele, využívají jej zaměstnanci ve značné míře: u 79 % firem využívá tento benefit více než polovina všech zaměstnanců.

Významnou roli při rozhodování firmy o tom, zda se zapojit do systému penzijního připojištění či nikoli, sehrává také tlak ze strany zaměstnanců. Aktivně cítí tlak na zavedení příspěvku zaměstnavatele více než tři čtvrtiny dotázaných firem. Pouze 13 % společností uvedlo, že požadavek na zavedení příspěvku od svých zaměstnanců nepociťuje. „Existence příspěvku zaměstnavatele přitom bývá zejména u mladých lidí významným motivátorem k tomu, aby se vůbec do systému penzijního připojištění zapojili,“ doplnil Pavel Jirák.

Všechny dotázané firmy, které nepřispívají zaměstnancům na penzijní připojištění, tento produkt sledují a průběžně uvažují o tom, zda příspěvek zaměstnancům nezačít poskytovat. 40 % z těchto firem uvažuje o zavedení příspěvku ještě do konce letošního roku, zbývajících 60 % uvažuje o zavedení příspěvku v horizontu delším než jeden rok. Jako nejčastější důvod, proč příspěvek zaměstnavatele neposkytují, uvádějí tyto firmy následující argumenty:

  • legislativa ještě není podle managementu společnosti ustálena a firmy čekají na konkrétní podobu penzijní reformy v ČR;
  • firma necítí dostatečný zájem ze strany zaměstnanců;
  • management má prozatím jiné priority;
  • firma přispívá na jiný produkt (životní pojištění).

Penzijní fond Komerční banky evidoval ke konci prvního pololetí letošního roku takřka 126 tisíc účastníků s příspěvkem zaměstnavatele. Ke konci roku 2006 činila průměrná výše příspěvku zaměstnavatele do Penzijního fondu Komerční banky 531 Kč.

Penzijní fond Komerční banky je čtvrtým největším penzijním fondem v České republice. Založila ho Komerční banka, a.s.,v roce 1994 jako svou 100% dceřinou společnost. Spravuje aktiva více než 450 tisíc aktivních účastníků v celkové výši téměř 21 miliard korun.

Romana Ondrůšková

tisková mluvčí KB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).