Hlavní navigace

Přechod mezi bankami se stal jednodušším

Přechod od jedné banky k druhé se pro klienty z řad fyzic-kých osob stal podstatně jednodušším. K 1. listopadu totiž vstoupil v platnost Kodex České bankovní asociace (ČBA) vztahující se k mobilitě klientů.

Sdílet

Kodex mobility klientů, k němuž do dnešního dne přistoupilo 12 bank, se týká běžných účtů v České republice. Upravuje postup, kterým banky usnadní klientům – fyzickým osobám změnu peněžního ústavu.

Standard jsme zpracovali na základě dokumentu, připraveného evropskými úvěrovými institucemi. Banky k němu přistupují dobrovolně, následně se však jeho dodržování pro ně stává závazným, uvedl náměstek výkonného ředitele ČBA Jan Matoušek.

Klíčová pravidla jsou následující:

  • Klientovi stačí navštívit banku, u které se rozhodl otevřít nový účet; pokud o to požádá, nová banka za něj sama vyřídí vše potřebné v jeho původním peněžním ústavu.
  • Podkladem pro zahájení procedury je vyplnění a podepsání žádosti o změnu banky.
  • Nová banka zašle té původní žádost o převod trvalých platebních dispozic, případně o zrušení účtu. Původní banka jí následně předá všechny potřebné údaje.
  • Celý proces by měl trvat max. 15 pracovních dnů.
  • Datum, k němuž se příkazy a inkasa v jednom peněžním ústavu zruší a v dru-hém nově zavedou, si však určí sám klient.
  • Na konci celé akce zruší původní banka účet – samozřejmě pokud o to klient požádal a nebrání tomu žádné překážky (např. nedostatek prostředků na účtu či jiná forma nevyrovnaných závazků klienta).

Nejlepší ochranou klienta bankovního domu je fungující tržní prostředí. To je zároveň i základem pro dobré fungování celého sektoru, protože nastavuje ceny a nutí účastníky trhu k inovacím i zlepšování služeb. Nový Kodex považujeme z tohoto hlediska za významný příspěvek k ochraně klientů a podporu tržního prostředí v České republice, zdůraznil Jan Matoušek.

Ke Standardu doposud přistoupily následující banky:

Banco Popolare ČR, a.s., Citibank Europe plc, organizační složka, Česká spořitelna, a.s., Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s., HSBC Bank plc-pobočka Praha, J&T Banka, a.s., Komerční banka, a.s., PPF banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Volksbank CZ, a.s., Waldviertler Sparkasse von 1842

Kodex mobility klientů a aktuální seznam bank, které k němu přistoupily, je k dispozici na stránkách ČBA www.czech-ba.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).