Hlavní navigace

Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009

Dopravní nehoda představuje pro její aktéry většinou otřesný zážitek s vysokým psychickým vypětím. Vše se ještě může ztížit, pokud účastníci neví, jak se v podobné situaci zachovat. Zásadní změny přináší i nový zákon, který od ledna letošního roku bude ohlášení dopravních nehod upravovat.

Sdílet

Není to tak dávno, kdy se Policie ČR musela volat prakticky ke každé dopravní nehodě. Ještě v roce 2000 byl limit pro oznamovací povinnost nehody stanoven na pouhých 1 000 Kč. O rok později byl limit navýšen na 50 000 Kč. Od ledna letošního roku se tato částka opět výrazně změní, a to na dvojnásobek. Od nového roku tak v případě dopravní nehody budeme povinni volat policii v případě škody za rovných 100 000 Kč. Od vyššího limitu si policie hodně slibuje, hlavně pak to, že se namísto objasňování dopravních nehod bude moci víc věnovat běžnému dohledu nad silničním provozem.

Kdy volat policii

Policii ČR budeme volat v těchto případech:
1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě vyšší než 100.000 Kč.
3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
5. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
6. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

Ve všech ostatních případech bychom si měli vystačit sami, bez součinnosti policie.

Nejpřevratnější změnou vlastně není ani stotisícový limit, nýbrž změna v koncepci ochrany vozidel třetích osob, pokud řidič takového vozidla měl přímou účast na nehodě. Zatímco dnes voláme policii ke každé nehodě, kterou jsme měli třeba se služebním autem nebo s autem na leasing, od ledna 2009 se to radikálně změní a policie se i v těchto případech bude volat jenom tehdy, přesáhne-li škoda na vozidle (včetně přepravovaných věcí) částku 100 000 Kč.

Bez policie? Sepište o nehodě záznam!

Zákon bude od ledna 2009 účastníkům nehody ukládat jednu úplně novou povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, budou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě.

Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody budou povinni záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody).

Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou (lze jej obdržet u pojistitelů a nebo na Internetu, např. www.csobpoj.cz – Produkty – Pojištění vozidel).

Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii. Poplatek za neoprávněný výjezd policie k nehodě (pro případy, kdy škoda na jednom vozidle nepřesáhne 100 tis. korun) se v zákoně nakonec neobjevil. Nevystavujete se tak žádnému finančnímu postihu.

Desatero správného postupu při dopravní nehodě (DN):

1. Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník.

2. Zjistěte, zda při dopravní nehodě nedošlo ke zranění některé ze zúčastněných osob. Pokud ano poskytněte v rámci svých možností adekvátní pomoc (poskytnutí první pomoci, přivolání Záchranné služby).

3. V rámci svých možností a znalostí vyhodnoťte vzniklou škodu a další okolnosti dopravní nehody a případně nehodu oznamte na policii (Pozor povinnost přivolat policii se vždy řídí právním předpisem země, ve které k dopravní nehodě došlo).

4. Pokud došlo ke škodě na zdraví a nebo k poškození obecně prospěšné věci (např. veřejné osvětlení, komunikace) a nebo nelze zabezpečit plynulý provoz na komunikaci, vždy je nutné přivolat policii

5. V případě, že je nutné zabezpečit obnovení provozu na komunikaci, můžete vozidla odstranit pokud:
 – je nehoda nahlášena policii a vy jste řádně vyznačili konečné postavení vozidel
 – shodli jste se na odstranění s dalšími účastníky DN a toto nebude na škodu sepsání společného záznamu

6. Pokud na místě nehody není přítomna Policie, společně s dalším účastníkem DN sepište společný záznam o dopravní nehodě. Pro tento účel nejlépe použijte tiskopis „Evropský záznam o nehodě“. Tento dokument obsahuje všechny údaje, které jsou nutná pro řádné zdokumentování nehodového děje. Vzhledem k tomu, že dokument je stejný ve všech evropských jazycích, můžete s pomocí tohoto dokumentu vyplnit dokument i v případě, že dalším účastníkem bude osoba jiné národnosti. Nemáte-li tento tiskopis u sebe, můžete záznam provést na jakýkoliv jiný papír, ovšem nezapomeňte na podpisy všech účastníků nehody!

7. Doporučujeme také kontaktovat z místa nehody klientské centrum pojišťovny viníka (jste-li na zavinění nehody dohodnuti). Pokud je následkem dopravní nehody vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte asistenční linku Vaší pojišťovny (ČSOB Pojišťovna Assistance +420 272 101 077), za účelem zajištění odtahu havarovaného vozidla. Mějte na paměti, že v rámci svého pojištění máte již hrazeny asistenční služby! Asistenční linku své pojišťovny volejte i v případě, kdy si nebudete jisti dalším postupem.

8. Nezapomeňte, že pro lepší prokázání vzniku dopravní nehody je vhodné zajistit na místě nehody případné svědky, fotodokumentaci apod.

9. Před opuštěním místa nehody se přesvědčte, že máte všechny potřebné údaje o druhém účastníkovi DN. Jedná se zejména o: Jméno a příjmení druhého účastníka, údaje o vozidle (registrační značka, VIN, typ vozidla), údaje o vlastníku vozidla (jméno, bydliště – sídlo), údaje o pojištění druhého vozidla (číslo zelené karty, číslo PS, název pojistitele, platnosti ZK).

10. Zajistěte neprodlené předání sepsaného záznamu o dopravní nehodě své odpovědnostní pojišťovně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).