Hlavní navigace

Poslanecká sněmovna dala zelenou změnám v systému pojištění vkladů

[Tisková zpráva] Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely Zákona o bankách, jehož součástí jsou také novinky týkající se fungování Fondu pojištění vkladů.

Sdílet

V souladu s Evropskou směrnicí, která by měla začít platit nejpozději k 1. 1. 2011 a jejíž zakomponování do české legislativy má zajistit právě novelizovaný Zákon o bankách, je především navýšení limitů pojištění bankovních vkladů a zkrácení lhůty pro zahájení výplaty náhrad pojištěných vkladů.  

Novelizované znění Zákona o bankách, které vychází ze směrnice Evropského parlamentu přijaté 9. března 2009, přináší do tuzemského systému pojištění vkladů celou řadu změn. Jednou z nejdůležitějších novinek je navýšení limitů pojištění bankovních vkladů ze současných 50 000 eur na 100 tisíc eur a výrazné zkrácení lhůty pro zahájení výplaty náhrad pojištěných vkladů ze 3 měsíců na 20 pracovních dnů.  

Výrazné zkrácení lhůty pro výplatu náhrad pojištěných vkladů si vyžádá kompletní rekonstrukci procesů souvisejících s výplatou náhrad a zavedení úplně nového IT řešení. Vzhledem k časové náročnosti celé operace začal Fond pojištění vkladů s přípravami již v loňském roce. V současnosti ukončuje výběrové řízení na dodavatele softwarového řešení a zahajuje práce na vývoji nového systému.   

„Fond pojištění vkladů a bankovní instituce se intenzivně připravují na změny ve výplatách náhrad vkladů. Novela zákona však pro nás představuje zásadní dokument, který konkretizuje celou řadu otázek souvisejících s přechodem na nový systém výplat a bez jehož schválení není vůbec možné samotný systém spustit. Odsouhlasení novely zákona Poslaneckou sněmovnou ještě ve stávajícím složení je pro nás výbornou zprávou, protože můžeme jednak pokročit v přípravách, jednak budeme mít dostatečný prostor pro precizní nastavení a otestování nového systému výplaty náhrad pojištěných vkladů,“ uvedl Josef Tauber, předseda správní rady Fondu pojištění vkladů.   

Podle směrnice Evropské komise by měl nový systém pojištění vkladů začít fungovat ve všech zemích Evropské unie nejpozději od 1. 1. 2011. „Pokud by se Poslanecká sněmovna zabývala novelou zákona až po volbách,  obávám se, že by nebylo v našich silách nový systém v požadovaném termínu odladit a včas spustit,“ dodal Josef Tauber. Mezi další změny patří například:  

Zavedení povinnosti ČNB informovat Fond v předstihu o možné pojistné události, povinnost bank vést evidenci o vkladatelích a jejich vkladech a předat tuto evidenci Fondu pro účely testování funkčnosti systému výplaty náhrad vkladů, které bude mít Fond povinnost provádět alespoň jednou ročně. Pro tyto účely musí banky přizpůsobit své IT systémy nejpozději do 12 měsíců ode dne přijetí novely zákona.

V případě vyhlášení platební neschopnosti, bude mít banka povinnost předat Fondu údaje o vkladatelích a jejich vkladech nejpozději do 8 pracovních dní od jejího vyhlášení.

Dále novela ruší zápočet závazků a pohledávek vkladatele pro výpočet výše náhrady vkladu a mění pravidla pro výpočet úroků a přepočet devizových vkladů, kdy pro jejich výpočet bude rozhodným den vyhlášení platební neschopnosti banky.

Novela současně zkracuje promlčecí dobu pro výplatu náhrady vkladu z 5 let na 3 roky. Nově o místě a způsobu vyplácení náhrady bude rozhodovat pouze Fond. Významnou změnou je také možnost získání dotace ze státního rozpočtu v případě, že Fond nebude mít dostatek finančních prostředků pro výplatu náhrad vkladů, případně nebude schopen získat tyto finanční prostředky na finančním trhu.

Novela také mění pravidla pro platbu příspěvku bank do Fondu, a to z roční platby na čtvrtletní při jejím současném zvýšení na 1,6 násobek současné sazby. Spolu s tím však zavádí maximální výši finančních rezerv Fondu ve výši 1,5% z objemu pojištěných vkladů. Po jejím dosažení budou příspěvky bank sníženy na minimum.  

V současnosti čeká novela zákona o bankách na schválení Senátem a na podpis prezidenta.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).