Hlavní navigace

POPRVÉ KONSOLIDOVANÉ STATISTIKY ASSET MANAGEMENTU

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) přichází s modifikovanou statistikou o majetku, obhospodařovaném nebo zprostředkovaném k obhospodařování nejvýznamnějšími tuzemskými účastníky kapitálového trhu. Vůbec poprvé vykazuje AKAT data v konsolidované formě – společně za obchodníky s cennými papíry i za fondy kolektivního investování. V čistém vyjádření svěřili investoři do správy asset managerů – ať již prostřednictvím individuální správy portfolia či prostřednictvím podílových fondů více než 473 miliard korun.

Sdílet

Díky konsolidovaným údajům čtenář získá detailní přehled o majetku institucí, soukromých investorů i domácích a zahraničních fondů. Statistika zároveň reprezentuje téměř celý trh. V přehledech jsou poprvé zohledněny duplicity při řízení portfolií prostřednictvím podílových fondů. Každá koruna investovaná na českém trhu do fondů či svěřená správci aktiv v České republice je vykazována právě jednou. Nová forma statistik o obhospodařovaném majetku je výsledkem spolupráce všech členů AKAT, kteří projevili zájem na věrném zobrazení trhu asset managementu.

„Dnešní klient, který si nechává obhospodařovat finanční majetek má zájem na jednoduchosti řešení a minimálních celkových nákladech. V některých případech jeho představám vyhovuje portfolio přímo držených investičních nástrojů, v jiných dá přednost investicím prostřednictvím fondů,“ říká Daniel Drahotský, vedoucí sekce Asset Management AKAT.

Statistiky proto obsahují jak samostatná individuální portfolia, tak i fondové mandáty. Změny formy spolupráce mezi asset managerem a klientem již nebudou ovlivňovat celkově vykazované objemy. Stejně tak díky nově zavedeným korekcím nebudou celková čísla deformována dvojitým započítáním objemů v případech fondů fondů nebo fondů obsažených v individuálních portfoliích.

„Bylo by velmi obtížné porovnávat vývoj trhu oproti předchozímu čtvrtletí, kdy trh vykazoval aktiva ve správě podle původní metodiky ve výši 287 miliard korun. Nová metodika je komplexní, zohledňuje celý trh (investiční společnosti, obchodníky s cennými papíry, domácí i zahraniční fondy…) a proto má mnohem větší vypovídací schopnost“, zdůrazňuje Daniel Drahotský.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).