Hlavní navigace

Podle studie Allianz o světovém bohatství se finanční majetek na jednu osobu v České republice za posledních deset let zdvojnásobil

[Tisková zpráva] Společnost Allianz přináší ve své nové studii o bohatství světa “Global Wealth Report” analýzu vývoje majetku a dluhů domácností v 50 zemích včetně České republiky.

Sdílet

Ze zprávy vyplývá, že celosvětový hrubý finanční majetek v roce 2010 vzrostl o 6,2 procent na 95 300 bilionů euro a překonal rekord z konce roku 2007. S průměrným hrubým finančním majetkem na osobu ve výši 13 067 euro je sice podle studie Allianz Česká republika středně bohatou zemí, ale spolu se Slovinskem a Estonskem patří ke třem nejbohatším zemím východní Evropy. Za posledních deset let se u nás průměrný hrubý finanční majetek na osobu zdvojnásobil. S tempem růstu ve výši 7,4 procent ročně se však Česká republika drží spíše na chvostu a hluboko pod průměrem regionu (16,3 procent). V čele žebříčku nejbohatších zemí zůstává stejně jako vloni Švýcarsko, které také těží ze své silné měny. Za ním s určitým odstupem následují USA, Japonsko, Dánsko a Nizozemsko.

I když se tempo růstu majetku značně zpomalilo, na české domácnosti neměla finanční krize podle studie Allianz příliš velký dopad. Tento vývoj se však od celosvětových trendů liší. Všude ve světě, obzvláště pak v bohatších zemích, je totiž zřetelný trend směřující k „bezpečným aktivům“. V celosvětovém investičním mixu ztratily od roku 2000 cenné papíry pět procent, zatímco bankovní vklady narostly o čtyři procenta. V České republice je nicméně podíl bankovních vkladů tradičně vysoký a na konci roku 2010 činil zhruba 60 procent.

„I když postoj investorů, kteří tvrdí ‚počkáme a uvidíme‘ lze chápat, v prostředí, které je poznamenáno nejistotou na trzích, by toto chování mohlo ohrozit dlouhodobé hromadění majetku. S ohledem na vážné dopady demografických změn si střadatelé jednoduše nemohou dovolit hledat záchranu v investicích s nízkým rizikem a nízkým výnosem“, uvedl Michael Heise, hlavní ekonom společnosti Allianz. „V sázce je mnoho: úsilí k vyřešení současných krizí a obnovení důvěry mezi jednotlivými investory bude mít dalekosáhlé důsledky na způsoby spoření  a dozvuky pocítí i následující generace.”

Za poslední tři roky zpomalil nejen růst majetku, ale také růst dluhů domácností. Následkem toho se zadluženost (dluhy domácností vyjádřené jako procento HDP) v České republice víceméně stabilizovala okolo 35 procent. Studie Allianz dále poukazuje na to, že v globálním měřítku je vývoj dosti podobný. Celosvětová zadluženost klesla od doby, kdy dosahovala nejvyšších hodnot na sklonku roku 2007 o 3,5 procenta na 67 procent. Nicméně tato čísla skrývají obrovské rozdíly mezi regiony, které jsou úzce spjaty s úrovní bohatství: zadluženost domácností je především problém bohatých zemí, kde v průměru dosahuje 88 procent. Naproti tomu zadluženost v nejchudších zemích je stále nízká, na úrovni 20 procent. Stejné rozdíly lze najít i ve východní Evropě, kde zadluženost v členských státech EU činí téměř 40 procent, zatímco průměr v ostatních zemích regionu dosahuje pouze 14 procent.

Ani výrazný růst bohatství v roce 2010 nedokázal zakrýt skutečnost, že celková dynamika jeho růstu byla v posledních letech oslabená. Hrubý finanční majetek rostl od roku 2000 v průměru o 4,1 procenta ročně. Růst na osobu ve výši 3,2 procenta byl dokonce pomalejší. „V porovnání s růstem světové ekonomiky a inflací za stejné období je tento vývoj spíše zklamáním,“ konstatuje Michael Heise. „Opakující se finanční krize a poklesy akciových trhů si vybraly svou daň u střadatelů.“

Oslabený vývoj poznamenal především rozvinuté průmyslové země: Průměrný růst v nich byl mnohem pomalejší než celosvětový průměr a hrubý finanční majetek na osobu na konci roku 2010 se ocitl na nižších hodnotách, než před krizí. Naproti tomu hrubý finanční majetek v rozvíjejících se ekonomikách Asie, Latinské Ameriky a východní Evropy se za posledních deset let zvyšoval dvouciferným růstem. Ve východní Evropě rostl hrubý finanční majetek na osobu podle studie Allianz v průměru o 16,3 procent ročně a v posledním desetiletí šlo o nejrychleji rostoucí region na světě. Finanční krize však tento vývoj značně zpomalila. I přesto ale od konce roku 2007 vzrostl hrubý finanční majetek na osobu o 30 procent.

Studie Allianz o světovém bohatství dále zdůrazňuje, že rozdíly mezi průměrným majetkem na osobu stále zůstávají ohromné. Za poslední desetiletí se navíc tento rozdíl zvýšil na téměř 90 000 euro. Stále více domácností z chudších zemí však dosáhlo na úroveň „světové“ bohaté střední třídy, která je podle této zprávy definována jako domácnost s majetkem mezi 6000 a 36 000 euro na osobu (150 000 – 900 000 Kč). “Dnes je více než 300 milionů lidí z rozvíjejících se zemí členy světové bohaté střední třídy. Skutečnost, že více než polovina střední třídy na světě už nepochází ze „starých“ průmyslových zemí, bude mít významné důsledky pro světové finanční trhy,” tvrdí Heise. Studie Allianz rovněž informuje o tom, že se stále více po celém světě rozprostírá i bohatá vyšší třída. V rozvíjejících se zemích už dnes žije zhruba 10 procent těchto domácností.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).