Hlavní navigace

Podepsat můžeš, přečíst musíš - Rozhodování v případě sporu

Spor je situace, kdy dvě strany smlouvy mají různý názor na její plnění. Jedna se pak domáhá na druhé splnění podmínek u soudu nebo v rozhodčím řízení.

Doba čtení: 2 minuty

V případě smlouvy o půjčce není moc příležitostí ke sporům. Obsah smlouvy je totiž docela jasný – byly půjčeny peníze, a ty musí být podle smlouvy splaceny. Pokud jste tedy dostali půjčené peníze a pak jste je přestali splácet bude spor asi předem prohraný. „Jít k soudu nebo k rozhodčímu řízení má smysl jen tehdy, pokud by ten, kdo vám půjčil, tvrdil, že jste mu peníze nevrátil a nebyla by to pravda. Pokud to pravda je, pak spor vyhraje,“ konstatuje ing. Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů.

Některé smlouvy říkají, že případné spory se budou řešit u rozhodčího řízení, jiné předpokládají, že spor bude řešit soud. Pokud jde o nesplacenou půjčku, je to téměř jedno, soudce stejně jako rozhodce téměř vždy posuzuje pouze to, jestli jste půjčku vrátili v určeném čase či ne. „V případě rozhodčího řízení je rozhodnutí jednou pro vždy platné a musíte se mu podrobit. U soudu máte možnost se odvolat a čekat na další rozhodnutí soudu. Pokud ale neplatíte, nemá to smysl, další soud by rozhodl stejně a jen by vás to stálo peníze za soudní poplatky,“ říká JUDr. Michaela Kozlová, advokátka.

Jiná situace je u komplikovaných smluv o úvěru, u kterých se navíc třeba řeší otázky ručení nebo změny úroků. U takových složitých smluv nemusí být spor jen o to, zda se půjčka splácí či ne, ale může jít i o spory ve výkladu smlouvy, stanovení hodnoty ručení a další. V tom případě může být lepší dát přednost smlouvě, kterou by v případě sporu řešil soud. „Pamatujte si, že pokud je ve smlouvě napsáno, že spor bude řešen v rozhodčím řízení, není možné takovou smlouvu řešit u soudu, ten by to odmítl. Pokud však ke sporu dojde, mohou se dohodnout obě strany na řešení v rozhodčím řízení, neboť to může být rozhodnutí rychlé, levné a nakonec přijatelné pro obě strany. V tomto smyslu jsou mimosoudní urovnání sporů moderní rozvíjející se alternativou k soudnímu řízení. Pokud je rozhodce stanovený již ve smlouvě, doporučuje se získat si o něm patřičné informace, aby byl pro vás důvěryhodný,“ říká ing. Libor Dupal.

V případě soudního projednání i v případě rozhodčího řízení je u jednoduché smlouvy o půjčce situace vždy jasná. Pokud se ten, kdo vám půjčil, domnívá, že půjčku nesplácíte, budete vyzváni, abyste do určité doby prokázali, že splácíte. Pokud to nedokážete, bude vám nařízeno dluh zaplatit.

Snažte se sporu vždy předejít. Nemůžete-li splácet, řekněte to a snažte se domluvit na nějakém řešení. Pokud na vás bude podána žaloba, stejně ji prohrajete, ale budete muset navíc zaplatit různé další výlohy a také vysoké penále za dobu, kdy se věc řešila. „Jedinou výjimkou by bylo, kdybyste smlouvu podepsali pod nějakým nátlakem nebo smlouva sama byla v rozporu se zákony. Pokud by se vám něco takového stalo, pak jděte co nejrychleji za právníkem a podejte žalobu sami,“ radí JUDr. Michaela Kozlová.