Hlavní navigace

Platební morálku úvěrových klientů České spořitelny hlídá systém Tallyman

Praha, 19. března 2007 – Česká spořitelna si pro správu pohledávek vůči dlužníkům, kteří se ve splácení opožďují, zvolila řešení Tallyman od společnosti Talgentra. Informační systém bance také umožňuje splnit interní a externí požadavky na ochranu zákazníků před předlužením.

Doba čtení: 2 minuty

Lokalizaci a implementaci systému Tallyman zajišťuje tuzemská pobočka nadnárodního systémového integrátora S&T, která rovněž poskytuje podporu celého systému a dodávku reportovacích funkcí.

Harald Walitsch, ředitel pro řízení retailových rizik České spořitelny, uvedl: „Jsme bankou, která je největším poskytovatelem úvěrů drobným klientům na trhu. Naší strategií je zodpovědný přístup k našim klientům. Pokud se klienti dostanou do situace, že z nejrůznějších důvodů náhle přestanou své půjčky splácet, je důležité, abychom se o tom co nejdříve dověděli a mohli společně s klienty přijmout příslušná opatření – odklady splátek, prodloužení splátkového kalendáře a podobně. Systém Tallyman díky včasnému varování umožní snížit počet klientů, kteří se ocitnou v exekučním řízení.“

Systém Tallyman umožní České spořitelně významně snížit výši odpisů prostřednictvím těch nejefektivnějších a praxí odzkoušených technik pro zajištění rezerv a minimalizaci odpisů nedobytných pohledávek. Výsledné zvýšení zisku a provozního kapitálu je dosaženo snížením odepisovaných pohledávek a částky blokované v nezaplacených pohledávkách.

Díky použití speciálního systému vymáhání pohledávek Tallyman, který zahrnuje funkci segmentace zákazníků, bude Česká spořitelna moci vyhovět řadě požadavků vyplývajících ze směrnice BASEL II, a to včetně přesnějších odhadů úrovně rizika jednotlivých zákazníků, předpovědi míry návratnosti závazků a ohodnocení rezerv.

Systém Tallyman řídí proces vymáhání pohledávek konsolidací veškeré komunikace se zákazníkem vztahující se k pohledávce – včetně telefonních hovorů, e-mailů, dopisů či faxů. Veškerá data jsou uložena v jediné databázi. Mnoho administrativních úkonů souvisejících s vymáháním pohledávek je systémem Tallyman kompletně automatizováno, například personalizovaný tisk dopisů.

Unikátní hodnota systému Tallyman spočívá především v jeho schopnosti roztřídit dlužící zákazníky podobně, jako CRM systémy rozdělují zákazníky na jednotlivé marketingové segmenty. To je při správě pohledávek velmi důležité, neboť je třeba případ každého dlužníka posuzovat individuálně a citlivě.

„Kromě lokalizace a spolupráce při implementaci sofistikovaného systému společnosti Talgentra poskytujeme uživatelům systému v České spořitelně prvotřídní podporu pro řešení všech požadavků a problémů, které mohou nastat při jeho provozu. Pro databázi Tallyman jsme také dodali reportovací funkce s pomocí produktů pro Business Intelligence společnosti Cognos,” řekl Jiří Košťál, generální ředitel společnosti S&T CZ.

Brian Dewis, výkonný ředitel společnosti Talgentra, ke spolupráci s Českou spořitelnou uvedl: „Banky hledají osvědčená řešení pro správu dlužníků. Proto nyní aktivně hledají systémy a technologie, které udrží vysokou míru splácení závazků a minimalizují míru rizika. Společnosti, které již systém Tallyman používají, uvádějí, že se jim investice kompletně vrátila během 12 měsíců.“