Hlavní navigace

OSVČ s daňovým poradcem musí podat Přehled do 31. července

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část loňského roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, musí v roce 2006 podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2005 (Přehled). Pokud OSVČ daňové přiznání za rok 2005 zpracovával daňový poradce a osoba samostatně výdělečně činná tuto skutečnost doložila u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (což je povinností OSVČ), termín podání Přehledu je pondělí 31. července 2006. Doplatek pojistného na důchodové pojištění pak OSVČ musí doplatit do osmi dnů od podání Přehledu. Do 31. července 2006 musí podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2005 také ty OSVČ, které nebyly povinny zpracovávat daňové přiznání.

Sdílet

Pro všechny ostatní OSVČ (s výjimkou těch, kterým finanční úřad prodloužil lhůtu pro podání daňového přiznání) byl termín pro odevzdání Přehledu 2. května 2006. Do té doby obdržela všechna pracoviště ČSSZ celkem 802 315 Přehledů. V praxi to znamená, že první termín podání Přehledu závazný pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání nezpracovával daňový poradce, využilo téměř 90 % OSVČ. ( více červnová tisková zpráva na http://www.cssz.cz/…6/060612.asp .)

Od začátku letošního roku mohou OSVČ poprvé podat Přehled elektronicky, tedy využít třetí e – Podání ČSSZ. K 21. červnu 2006 přijala ČSSZ celkem 473 elektronických Přehledů OSVČ.

Pokud OSVČ Přehled o příjmech a výdajích nepodá včas nebo vůbec, může jí OSSZ uložit pokutu až do výše 20 000 Kč, případně stanovit pojistné v pravděpodobné výši. Stanovení pravděpodobné výše pojistného nezbavuje OSVČ povinnosti podat Přehled.

V případě, že OSVČ nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší částce, je povinna platit penále. To je 0,1 % dlužné částky za každý kalendářní den, v kterém dluh na pojistném trvá. Na písemnou žádost plátce pojistného může příslušná OSSZ povolit placení dlužného pojistného a penále ve splátkách. Dluh na pojistném na sociální zabezpečení mohou úřady vymáhat až 10 let.

Ke 30. červnu 2006 ČSSZ evidovala 906 795 OSVČ vykonávajících činnost. Z toho si 717 201 OSVČ platilo povinné zálohy na pojistné na důchodové pojištění, což v praxi znamená, že si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávali. 232 758 OSVČ si platilo pojistné na nemocenské pojištění – účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).