Hlavní navigace

Oslovte svého zákonodárce!

Každý spotřebitel nyní může oslovit svého poslance či senátora v rámci internetového systému zprovozněného Sdružením obrany spotřebitelů (SOS). Spotřebitelé tudíž mohou jednoduše zaslat své zkušenosti související s právě schvalovanými zákony. Zákonodárci tím získají další zajímavé aspekty dané problematiky, které nemusí být na první pohled zřejmé, a mohou je pak vzít v úvahu při rozhodování. Aktuální kauzou je problematika diskriminace.

Sdílet

Na webových stránkách www.spotrebitele.info/diskriminace mohou spotřebitelé přes systém vytvořený SOS oslovit poslance či senátory, které si vyberou (např. dle krajské příslušnosti). Prostřednictvím těchto e-mailů mohou spotřebitelé nyní zaslat svou praktickou zkušenost s diskriminací a podpořit tak přijetí antidiskriminačního zákona. Pro spotřebitele je to velmi jednoduché – k předpřipravené zprávě pouze přidají své praktické zkušenosti, uvedou své kontakty, aby oslovený mohl reagovat a odešlou na vybrané kontakty.

„K řešení diskriminace tímto způsobem SOS přistoupilo, protože se spotřebitelé s diskriminačním jednáním setkávají a nejsou to případy ojedinělé. Antidiskriminační zákon je základním řešením tohoto celospolečenského problému,“ vysvětluje Mgr. Eva Petlachová, právnička SOS. Mezi nejčastější formy takového nepřijatelného chování patří účtování vyšších cen cizincům, účtování dvojích cen pro ženy a muže u vybraných typů služeb, odmítání podnikatelů poskytovat některé zboží a služby na základě diskriminačního kritéria vymezeným určitým skupinám obyvatelstva nebo odmítání pouštět rodiče do obchodu s kočárkem.

SOS společně s Iuridicum Remedium (IuRe) monitoruje současnou situaci v oblasti diskriminačních praktik, k čemuž zřídilo i antidiskriminační horkou linku s číslem 222 762 222, poskytuje právní poradenství a právní cestou bude řešit vybrané případy diskriminace typické pro ČR. „Pro širokou veřejnost jsme na www.spotrebitele.info/diskriminace připravili i jednoduchý on-line kurz informující o diskriminační problematice a způsobech řešení,“ vysvětluje Jana Pospíšilová, koordinátorka projektu. Podnikatelé mají také možnost přistoupit k tzv. Kodexu nediskriminujícího podnikatele, a tím tak vyjádřit svou vůli a ochotu nepodílet se v rámci své podnikatelské činnosti na diskriminování spotřebitelů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).