Hlavní navigace

Opatření na podporu rozvoje kapitálového trhu

Tisková zpráva č. 4 z 2. března 2004 ze společného setkání představitelů KCP a burzy

Sdílet

Možnosti kapitálového trhu v České republice zůstávají nevyužity. Pokud tuzemský kapitálový trh nedosáhne podmínek běžných na trzích EU, nebude konkurenceschopným a místo jeho integrace do evropských struktur dojde k jeho pohlcení a možná zániku některých jeho částí. Pro řádné fungování trhu je velmi důležité vytvořit podnikatelské prostředí se stabilním právním řádem, účinným soudním systémem včetně rychle pracujícího obchodního rejstříku.

Kapitálový trh se v současné době v nízké míře podílí na rozvoji podnikání. Privatizace strategickým vlastníkům, která snižuje počet emisí na trhu, není na druhé straně doprovázena vydáváním nových emisí akcií. Složitá infrastruktura trhu a neexistence centrálního depositáře vede k vyšším transakčním nákladům a snižuje konkurenceschopnost jeho účastníků v rámci EU. Strnulá legislativa nedává dostatečný prostor pro rozvoj kapitálového trhu a v důsledku toho potřebuje časté změny, které však obvykle přicházejí s velkým zpožděním. V dlouhodobém horizontu znamená nízká rozvinutost a výkonnost kapitálového trhu snížení ekonomického potenciálu země. Jeho nedostatečná funkčnost může vést k podkapitalizování tuzemských firem, které získávají kapitál pouze prostřednictvím úvěrů nebo dluhopisů. Hrozí odliv úspor a investic do zahraničí a další rizika spojená se zmenšováním domácího kapitálového trhu.

Proto připravila Komise pro cenné papíry spolu s Burzou cenných papírů Praha za podpory profesních asociací návrh opatření, která zlepší fungování kapitálového trhu a podpoří i ekonomický růst České republiky. V krátkodobém horizontu je nezbytná podpora státu, který by měl při privatizaci státních podílů alespoň částečně využívat kapitálový trh a umožnit vydávání nových druhů investičních instrumentů. Je třeba zjednodušit strukturu vypořádání vznikem centrálního depozitáře a vytvořením bezpečného vypořádacího systému a systému evidence cenných papírů.

Ve střednědobém období by měl být posílen systém penzijního připojištění. Komise s burzou navrhují, aby z penzijních fondů byl vytvořen jeden ze základních pilířů důchodového zabezpečení a, jak již je navrhováno v novele zákona o penzijním připojištění, aby bylo rozšířeno spektrum produktů, do kterých mohou penzijní fondy investovat. V neposlední řadě by měl být vytvořen kvalitní a pružný právní rámec, který bude odpovídat potřebám trhu a jeho dynamice. Je také nutné pokračovat v posilování důvěry investorů v nabízené produkty, a to jak prosazováním opatření, která zajišťují ochranu investorů a podporují alokaci zdrojů do investičních instrumentů, tak i zvyšováním ekonomické vzdělanosti investorů.

Návrh opatření zlepšujících fungování kapitálového trhu v České republice byl předán premiérovi a ministrovi financí. Komise pro cenné papíry a Burza cenných papírů Praha věří, že ve svých snahách budou podpořeny a navržená opatření budou realizována, protože bez nich není možné dosáhnout rozvinutého kapitálového trhu, jeho konkurenceschop­nosti s trhy Evropské unie a zvýšení ekonomických možností naší země.

Plné znění materiálu Návrh opatření zlepšujících fungování kapitálového trhu je k dispozici na internetových stránkách Komise pro cenné papíry.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).