Hlavní navigace

Obchodní bilance nadále v přebytku

Podle předběžných údajů vzrostl v červnu meziročně v běžných cenách vývoz o 14,5 % a dovoz o 14,0 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 9,3 mld. Kč, což představuje meziroční zlepšení o 1,9 mld. Kč. Příznivě saldo ovlivnil především růst přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 2,2 mld. Kč a pokles deficitu v obchodě s minerálními palivy o 1,2 mld. Kč.

Sdílet

Podle předběžných údajů se meziměsíčně po sezónním očištění vývoz vzrostl o 2,5 % a dovoz o 1,9 %. Trendová složka stoupla u vývozu o 1,7 %, u dovozu o 1,1 %.

Meziročně se v běžných cenách zvýšil vývoz o 14,5 % a dovoz o 14,0 %. Vlivem posílení koruny vůči dolaru a oslabení k euru rostl zahraniční obchod rychleji v dolarech (vývoz o 20,8 % a dovoz o 20,3 %) než v korunách, zatímco v přepočtu na eura byl růst nižší než v korunách (vývoz o 13,8 % a dovoz o 13,4 %).

Obchodní bilance skončila přebytkem 9,3 mld. Kč, který byl meziročně o 1,9 mld. Kč vyšší. Kladné saldo vykazuje bilance již šestý po sobě jdoucí měsíc, přičemž červnová bilance je aktivní nepřetržitě od roku 2004. Se státy EU 27 byla bilance kladná ve výši 36,1 mld. Kč, se státy mimo EU 27 záporná 26,8 mld. Kč.

Příznivě ovlivnil bilanci zejména růst přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 2,2 mld. Kč a surovými materiály o 1,0 mld. Kč a pokles deficitu v obchodě s minerálními palivy o 1,2 mld. Kč. Nepříznivě na saldo působil obchod s chemickými výrobky (prohloubení pasiva o 1,5 mld. Kč) a polotovary a materiály (snížení přebytku o 1,0 mld. Kč). Bilance obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím, potravinami a živými zvířaty a nápoji a tabákem skončily zhruba na stejné úrovni jako v červnu 2006.

Vývoz strojů a dopravních prostředků se zvýšil celkově o 16,3 % (o 15,8 mld. Kč), z čehož nejvíce rostl vývoz silničních vozidel (o 5,9 mld. Kč), výpočetní techniky (o 2,6 mld. Kč) a strojů a zařízení všeobecně používaných v průmyslu (o 2,0 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků stoupl o 19,1 % (o 13,7 mld. Kč). Rostl především dovoz telekomunikačních zařízení (o 3,8 mld. Kč), silničních vozidel (o 3,5 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 2,5 mld. Kč).

Pokles dovozu minerálních paliv o 9,3 % (o 1,7 mld. Kč) ovlivnil především nižší dovoz zemního plynu (hodnotově o 18,6 %, naturálně o 8,4 %) a ropy (hodnotově o 11,2 %, naturálně o 5,1 %).

Z teritoriálního hlediska vzrostlo kladné saldo se státy EU 27 o 4,5 mld. Kč, se státy mimo EU 27 se schodek zvýšil o 2,6 mld. Kč. Klesl deficit obchodu s Ruskem o 2,2 mld. Kč a přebytek se zvýšil v obchodě se Spojeným královstvím o 1,4 mld. Kč, se Slovenskem o 1,3 mld. Kč a s Německem o 0,1 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Polskem o 1,8 mld. Kč, Itálií o 1,1 mld. Kč a Norskem o 1,0 mld. Kč. Prohloubil se schodek obchodu s Čínou o 4,2 mld. Kč a Nizozemskem o 1,5 mld. Kč a klesl přebytek v obchodě s Rakouskem o 1,4 mld. Kč a Maďarskem o 1,0 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance se Spojenými státy o 1,0 mld. Kč.

Za posledních dvanáct měsíců se v porovnání s předchozími dvanácti měsíci zvýšil vývoz o 15,5 % a dovoz o 14,3 %. Obchodní bilance dosáhla aktiva 63,2 mld. Kč, což představuje zlepšení o 28,3 mld. Kč.

Příznivě se vyvíjela zejména bilance obchodu se stroji a dopravními prostředky (růst aktiva o 41,6 mld. Kč) a minerálními palivy (pokles deficitu o 8,9 mld. Kč). Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu se surovými materiály o 8,1 mld. Kč a nápoji a tabákem o 2,8 mld. Kč a v obchodě s průmyslovým spotřebním zbožím se zvýšil přebytek o 1,7 mld. Kč. Zhoršila se bilance obchodu s polotovary a materiály (snížení aktiva o 15,3 mld. Kč), chemickými výrobky (prohloubení schodku o 12,4 mld. Kč) a potravinami a živými zvířaty (růst záporného salda o 6,9 mld. Kč). Z teritoriálního hlediska byl přebytek obchodní bilance se státy EU 27 vyšší o 72,7 mld. Kč, zatímco se státy mimo EU 27 schodek obchodu vzrostl o 44,4 mld. Kč. Přebytek vzrostl u bilance obchodu se Slovenskem o 20,1 mld. Kč, Německem o 15,5 mld. Kč, Švédskem o 9,8 mld. Kč, Spojeným královstvím o 8,8 mld. Kč a Polskem o 7,2 mld. Kč. Snížil se deficit obchodu s Ruskem o 14,5 mld. Kč a Norskem o 6,0 mld. Kč. Prohloubil se schodek obchodu s Čínou o 40,4 mld. Kč, Nizozemskem o 6,4 mld. Kč, Tchaj-wanem o 4,1 mld. Kč a Japonskem o 3,9 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance se Spojenými státy o 7,1 mld. Kč.

lednu až červnu vzrostl vývoz o 16,1 % a dovoz o 14,6 %. Přebytek obchodní bilance 53,8 mld. Kč byl meziročně o 20,2 mld. Kč vyšší.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).